Oferta współpracy z OHP dla młodzieży.

Dziś w Urzędzie Gminy w Grucie gościliśmy Panią Lucynę Ponikowską – nowego Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, która przedstawiła nam ofertę współpracy z OHP dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Ośrodek proponuje m.in. pomoc w kierowaniu do szkół branżowych, bezpłatny nocleg dla młodzieży w prowadzonej bursie oraz formy kształcenia w postaci kursów i szkół zawodowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i współpracy!

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Czym jest CEEB? Obejrzyj Film: 

 

Deklaracje można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl

Informacja dot. folii rolniczych

INFORMACJA

Wójt Gminy Gruta informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Gruta posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 6 sierpnia 2021 r. Informację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gruta w biurze nr 5 lub Biurze Obsługi Interesanta.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gruta dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

Formularz do pobrania pod poniższym linkiem:

https://gruta.pl/wp-content/uploads/2021/07/formularz-odpady-rolnicze.docx

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Gruta

                                                                                                 /-/ Waldemar Kurkowski

Uwaga awaria!

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Gruta nastąpi przerwa w dostępie wody ( odcinek wodociągu od parku w kierunku Mełna i Annowa). Przerwa może potrwać od godz. 05.00, do godz. 08.00, 16-07-2021r. Czas wyłączenia sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji prac. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Dotacja na budowę boiska do siatkówki plażowej przy plaży w Grucie!

Wczoraj w Bobrownikach przyznano dotacje na budowę małych obiektów sportowych i sal gimnastycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Gmina Gruta otrzymała kwotę 16 000,00 zł na budowę boiska do siatkówki plażowej przy plaży w Grucie. Naszą Gminę na wręczeniu promes reprezentowała Pani Sekretarz – Sabina Kamińska. W ramach czwartej edycji programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” do 23 samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego trafi łącznie 550 tysięcy złotych. Środki w wysokości od 6 do 45 tysięcy złotych pomogą w budowie boisk, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń street workout oraz innych ogólnodostępnych stref aktywności dla mieszkańców. Wśród dofinansowanych projektów znalazła się między innymi budowa boiska do siatkówki plażowej przy plaży na Jeziorze Dużym w Grucie.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/…/37405-dotacje-na…#

 

II edycja konkursu Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta!

 

Już po raz drugi Wójt Gminy Gruta zaprasza wszystkich użytkowników ogrodów przydomowych, ogródków działkowych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie, w którym będzie można pokazać miejsca gdzie spędzamy część wolnego czasu. Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zaprezentowane ogrody były dowodem , że pięknych miejsc w gminie Gruta nie brakuje. Zachęcamy miłośników ogrodnictwa do podzielenia się swoją pasją i zaprezentowania owoców swojej pracy.
I tym razem dla uczestników konkursu przewidujemy nagrody, które z pewnością ucieszą ogrodników, a laureatów poznamy na początku września.

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie gminy Gruta. Zgłoszeń mogą dokonywać nie tylko właściciele ,ale również osoby trzecie. Karta zgłoszeniowa i Regulamin konkursu znajdują się w załączeniu. Dokumenty będzie można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy  w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Grucie:  Gruta 244, 86-330 Mełno. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 lipca (piątek) 2021 roku do godziny 14:00.
O wyborze najpiękniejszych ogrodów zdecyduje Jury Konkursowe po odbyciu wizytacji ogrodu zgłoszonych kandydatów.


Załączniki

Koło Gospodyń Wiejskich “Jasiewianki” oficjalnie rozpoczęły swoją działalność.

Dnia 10 lipca w Jasiewie odbył się festyn inauguracyjny, z okazji nowo powstałego KGW w naszej Gminie, zorganizowany przez sołectwo Jasiewo.
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski złożył serdeczne gratulacje oraz wręczył dla członków koła fartuszki/ koszuli z nazwą KGW “Jasiewianki” oraz herbem Gminy Gruta.
Życzymy pomyślności, twórczych pomysłów oraz wytrwałości w realizacji działań na rzecz lokalnego społeczeństwa.