Konsultacje Społeczne w Plemiętach

PrzechwytywanieZapraszamy w środę, 4 grudnia na spotkanie w ramach realizacji projektu “Partycypacja w Planowaniu” w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

Spotkamy się z urbanistą, który opowie nam dokładnie o co chodzi w miejscowych planach zagospodarowania terenu, będzie czas na zadanie nurtujących pytań z tego zakresu. Wspólnie naniesiemy Państwa uwagi na mapy, tak aby wszystko stało się jasne i czytelne.

Nie masz co zrobić z dzieckiem? Przyprowadź je do nas – nasza animatorka zapewni im moc atrakcji!

Na koniec spotkania zaprosimy na wspólne grillowanie. Listopadowa aura nam nie straszna!

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach!

Poniżej prezentujemy broszurę na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – znajdą tam Państwo informacje co w praktyce oznaczają te dokumenty, co się z nimi wiąże.

Przypominamy również, że mogą Państwo udzielić nam informacji w ankiecie internetowej: klikamy w link

https://www-1.survio.com/survey/d/A3D1W3T3D6M9A2U2X

bądź napisać do nas na adres mailowy: konsultacje@gruta.pl

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Gruta informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Gruta posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 9 grudnia 2019 r. Informację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gruta w biurze nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gruta dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Gruta

                                                                                                 /-/ Waldemar Kurkowski


Załączniki

Wieczornica w Szkole Podstawowej w Grucie

2 września 1939 r. w godzinach popołudniowych została przerwana świetnie się zapowiadająca kariera młodych lotników z III Dywizjonu Myśliwskiego 4. Pułku Lotniczego z Torunia: kpt. pil. Floriana Laskowskiego, ppor. pil. Władysława Urbana i kpr. pil. Benedykta Mielczyńskiego. Wszyscy oni otrzymali rozkaz przeprowadzenia interwencji naziemnej w okolicy Gruty i zaatakowania niemieckich jednostek poruszających się szosą biegnącą z Łasina do Radzynia Chełmińskiego. Wykonując powierzone im zadanie dostali się pod silny ostrzał niemieckiej obrony przeciwlotniczej w rejonie Dąbrówki Królewskiej. Pociski z 20 milimetrowego działka Flak 30 strąciły samolot P11c ppor. Urbana, który rozbił się w Rogóźnie i kpr. Mielczyńskiego, którego maszyna runęła na ziemię w okolicach Kłódki. W tym samym czasie nad Grutą  uległ zniszczeniu samolot P11c, który pilotował sam dowódca III Dywizjonu Myśliwskiego 4. Pułku Lotniczego kpt. pil. Florian Laskowski osobiście prowadząc swoich żołnierzy. 80. Lat po tych wydarzeniach dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucie oraz historyk Tomasz Piwowarski zorganizowali spotkanie poświęcone wydarzeniom z 2 września 1939 r. Na spotkanie z historią najnowszą przybyli m.in. wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, ks. kanonik Henryk Szczodrowski oraz gość specjalny pani Regina Kalbarczyk będąca siostrzenicą płk. Laskowskiego. Na widowni w szkolnej sali gimnastycznej zasiedli mieszkańcy naszej gminy oraz przybyli miłośnicy historii z Łasina, Radzynia Chełmińskiego i Grudziądza aby wspólnie obejrzeć film z udziałem gruckich uczniów „Florian Laskowski. Ja poprowadzę tę eskadrę” i wysłuchać gawędy ppłk. Macieja Kurkiewicza i pana Remigiusza Gadacza o ppor. Urbanie i kpr. Mielczyńskim. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wyposażenia pilota Lotnictwa Wojsk Lądowych, przygotowana przez żołnierzy  49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego. Wszyscy zaproszeni goście mogli przymierzyć i poczuć ile waży spadochron oraz jak działa noktowizor umieszczony na hełmie pilota, z czego chętnie korzystali. Pokazowi wyposażenia towarzyszyła krótka prelekcja o zadaniach wykonywanych przez żołnierzy z 49 Bazy Lotniczej, a młodzież chętnie sięgała po lotnicze gadżety, wśród których popularnością cieszyły się lotnicze kubki oraz komiks „Karasie nad Radomskiem”. Przy kawie  oraz pysznym cieście czas płynął szybko, a zgromadzeni w szkole w Grucie goście jeszcze przez długi czas rozmawiali ze sobą i wymieniając uwagi na temat filmu i wrześniowych wydarzeń sprzed 80.lat.

Aktywizacja i animacja wsi – promocja dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych – promocja dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości, postaw pro przedsiębiorczych na terenie objętym LSR na lata 2016- 2023 LGD „Vistula – Terra Culmensis”, inspirowanie do podejmowania działalności, do rozwoju istniejącej działalności, promocja konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula – Terra Culmensis”.

Więcej na stronie LGD Vistula: Kliknij, aby przejść do strony


Załączniki

„Klub Seniora sposobem na aktywność”

Data dodania: 31.10.2019 r.
godz. 9:29

logo

Gminne Centrum Kultury w Grucie   od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje
Projekt objęty grantem  pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie uczestników poprzez zastosowanie czterech instrumentów aktywnej integracji.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

spotkanie inaugurujące
– spotkania z psychologiem
– spotkania integracyjne z animatorem
– zajęcia z dietetykiem
– zajęcia rehabilitacyjne
– wyjazdy studyjne
– spotkanie podsumowujące