Ostrzeżenie Meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 07.04.2021 do godz. 06:00 dnia 08.04.2021
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników i ich oblodzenie po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego i przejściowo topniejącego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C temperatura minimalna przy gruncie do-4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ogólnopolski konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

 

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Continue reading →

Planowane przerwy w dostawach wody

W związku z planowanymi pracami remontowymi sieci wodociągowej w miejscowości Gruta, Słup, Jasiewo, Orle, Annowo w kierunku ramutek oraz Nicwałd przy torach  w dniu 08.04.2021r. w godzinach od 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody oraz jej jakością uprzejmie przepraszamy, a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

 

 

Konsultacje społeczne na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030

Szanowni Państwo,

Gmina Gruta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030.

Konsultacje będą trwały w okresie od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania przez zainteresowanych mieszkańców Gminy Gruta uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021-2030 na druku dostępnym w załączniku lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta, w terminie prowadzenia konsultacji.

Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać w następujący sposób:

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Gruta,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres n.olechnowicz@gruta.pl,
– w formie papierowej za pośrednictwem placówki pocztowej Poczty Polskiej na adres siedziby Urzędu Gminy Gruta (Gruta 244, 86-330 Mełno).

Dla mieszkańców nieposiadających dostępu do strony internetowej projekt Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030, jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Natalia Olechnowicz- Mućka (tel. 56 46 83 121 lub 512 925 237)

Poszukujemy właściciela

 

Szanowni Mieszkańcy! Wpłynęła do nas informacja, że w miejscowości Orle od kilku dniu błąka się Kot. Być może ktoś z Państwa rozpoznaje czworonoga lub zna właściciela to prosimy o kontakt.

Budowy PSZOK’u ciąg dalszy…

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Kolejna świetlica już wkrótce!

Trwa generalny remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Dąbrówce Królewskiej. Wydzielono już pomieszczenie na “małą świetlicę”, kuchnię oraz zaplecze sanitarne. Trwają również prace elewacyjne na zewnątrz. Pogoda dopisuje, zatem robota idzie pełną parą. 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 Idziemy na kolejny rekord!

Idziemy na kolejny rekord! Gmina Gruta pozyskała łącznie kwotę 1 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań: Kompleksowej termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grucie (1,2 mln złotych) oraz Adaptacji i remontu pomieszczeń SP ZOZ w Grucie (250 tys. złotych).
Przypomnijmy, że #RządowyFunduszInwestycjiLokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Celem Funduszu jest zapewnienie impulsu inwestycyjnego w związku z pandemią COVID-19 oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski. Pozostałe wyniki najnowszego naboru dla naszego regionu podajemy poniżej: https://www.facebook.com/…/pcb…/3876126679170097/

OGRANICZENIA W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Gruta!

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z COVID-19, zamknięciem oddziału BS w Brodnicy oraz potwierdzonymi zachorowaniami wśród pracowników Urzędu Gminy w Grucie z dniem 31 marca 2020 roku – do odwołania, wprowadza się OGRANICZENIA W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW.

Oznacza   to,    ze    pracownicy    Urzędu    Gminy   w    Grucie    będą    przyjmować   interesantów w sytuacjach pilnych i wymagających natychmiastowej interwencji dla dobra Mieszkańców (po użyciu dzwonka znajdującego się na prze drzwiach wejściowych do gmachu UG). Korespondencję należy składać do przygotowanej urny wystawionej przed wejściem do Urzędu Gminy, która będzie podlegała kwarantannie.

W codziennych sytuacjach zalecamy kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie w godzinach jego Urzędowania za pośrednictwem podanych poniżej numerów telefonu oraz adresów poczty elektronicznej:

Sekretariat Wójta Sekretariat Wójta sekretariat@gruta.pl
56 46 83 121
Waldemar Kurkowski Wójt Gminy wojt@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 113
Tomasz Groszewski Zastępca Wójta Gminy t.groszewski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 105
Halina Saucha Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117
Justyna Samborska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111
Mateusz Kozłowski Stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej m.kozlowski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119
Beata Bielik Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiskai Rolnictwa b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104
Bartłomiej Mazepa Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej b.mazepa@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110
Aleksandra Karpus Kierownik Referatu Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury a.karpus@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 120

Pełna lista telefonów do wszystkich pracowników dostępna jest pod adresem www.gruta.pl

Licząc na Państwa wyrozumiałość, za powstałe utrudnienia przepraszamy!