Droga Ekspresowa S5 przez Gminę Gruta ?

Drodzy Mieszkańcy 7 października 2020 r. odbyło się Spotkanie informacyjne dotyczące studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 Ostróda – Nowe Marzy. Podczas dzisiejszego spotkania Dyrektor GDDKIA Tomasz Żuchowski przedstawił cztery możliwości przebiegu korytarzy oraz ich szczegółową analizę. Przedstawiono również analizę porównawczą, z której wynika, że preferowany jest wariant 1- fioletowy. Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację ze spotkania zawierającą istotę propozycji. Studium jest pierwszym krokiem przedstawiającym koncepcje. Po nim nastąpi etap konsultacji z samorządami, zapraszamy więc do wyrażania swoich opinii.

Już od jutra Gmina Gruta w strefie żółtej

Szanowni Państwo, informujemy, że gmina Gruta jak i pozostałe gminy powiatu grudziądzkiego zostanie objęta od soboty 10 października 2020 roku żółtą strefą zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Miasto Grudziądz zostanie objęte strefą czerwoną. Przykładowe obostrzenia strefy żółtej:
– obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, także na wolnym powietrzu,
– maseczki obowiązkowe dla osób odwiedzających cmentarze,
– kongresy i targi: nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów,
– limit osób podczas wydarzeń sportowych – zajęte może być tylko 25% widowni.
– imprezy kulturalne – w obiektach zajęte może być nie więcej niż 50 proc. miejsc, przy czym każdy musi siedzieć w odstępie 1,5 m. W przypadku imprez na otwartej przestrzeni uczestnicy muszą mieć maseczki, limit osób wynosi 1 na 5 m2.
– restauracje – 1 osoba na 4 m2.
– siłownie – 1 osoba na 7 m2.
– kina i teatry – 25 proc. widowni może być zajęte.
– wesela i inne uroczystości o charakterze rodzinnym – maksymalnie 75 osób.
– limit osób w środkach komunikacji publicznej – podróżować będzie mogło tyle osób, ile wynosi 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. wszystkich miejsc.
Przykładowe obostrzenia strefy czerwonej:
– maseczki należy zakładać wszędzie w przestrzeni publicznej.
– zakaz organizacji targów i kongresów.
– wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.
– zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych.
– gastronomia – 1 osoba na 4 m2. Restauracje i inne punkty gastronomiczne mogą być czynne tylko w godzinach 6:00-22:00. Zakaz działalności w nocy nie dotyczy realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
– siłownie – 1 osoba na 10 m2.
– kina i teatry – 25 proc. widowni.
– kościoły – obowiązek stosowania maseczek, limit osób – 50 proc. obłożenia budynku. W przypadku wydarzeń religijnych odbywających się na zewnątrz konieczne jest zakładanie maseczek oraz zachowanie dystansu 1,5 m.
– wesela i inne uroczystości rodzinne – maksymalnie 50 osób.
– inne imprezy lub spotkania – do 50 osób.
– transport zbiorowy – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu. Jednocześnie w pojeździe musi być pozostawione co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.
Aktualne obostrzenia związane z wprowadzeniem nowych stref, zakazów i obowiązków znajdziecie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Ogłoszenie dot. przerw w dostawie energii elektrycznej.

Energa Operator informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:
06.10.2020 w godz. 07.00-08.00 i 13.00-14.00 Stacja: Nicwałd 3
08.10.2020 w godz. 08.30-10.00 i 15.00-16.30 Stacje: Dąbrówka 1, 5

Za utrudnienia przepraszamy

Szansa dla osób szukających stabilizacji zawodowej zatrudnionych w ramach umów krótkoterminowych oraz umów zlecenie

Punkt Konsultacyjny projektu „Lepsza praca lepsza płaca” zaprasza do projektu osoby powyżej 29 roku życia  zamieszkałe w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, chełmińskim, wąbrzeskim, zatrudnione  na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, których dochód miesięczny nie przekracza 2.600 zł brutto.

Uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet do 27 000 zł, oraz wsparcie towarzyszące w postaci usług doradcy zawodowego i doradcy biznesowego.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel.: 577 909 989 i nr tel.  56 643 84 37 

Nabór trwa, liczba miejsc jest ograniczona.