Weekend z siatkówką

Weekend z siatkówką

W dniu 18 marca 2023 roku na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grucie odbył się turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych organizowany wspólnie z miastem Pelplin. Wszystkie drużyny zaprezentowały wysoki, sportowy poziom. Otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Pelplina Pan Mirosław Chyła oraz Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna LZS Dragacz II miejsce drużyna z Wąbrzeźna III miejsce UKS Gruta.
Gratulujemy  zwycięzcom i dziękujemy organizatorom Markowi Barańskiemu, Mariuszowi Kurkusowi z Gruty oraz Mikołajowi Jarockiemu z Pelplina.
W niedzielę nasza drużyna weźmie udział w drugim dniu turnieju, który odbędzie się w Pelplinie.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki
Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

W dniu 14 marca 2023 roku na sali narad Urzędu Gminy w Grucie wspólnie z sołtysami uczciliśmy obchodzony w ubiegłą sobotę Dzień Sołtysa. Zaproszeni goście otrzymali z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gruta okolicznościowe życzenia oraz “złoty medal” Super Sołtysa. Spotkanie rozpoczęły życzenia od przedstawicieli władz naszej gminy oraz podziękowania za bardzo dobrą współpracę władz sołeckich samorządem gminy Gruta. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat wspólnych zadań, które będą realizowane w poszczególnych sołectwach w tym roku. Sołtysom i członkom rad sołeckich raz jeszcze dziękujemy za trud pracy, życzymy dużo zdrowia i determinacji do pełnienia tej społecznej funkcji oraz głowy pełnej pomysłów na rzecz rozwoju naszej gminy i jej Mieszkańców

Czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie.

Szanowni Państwo!

W związku z prośbą Zarządu Alter Power Sp. z o.o. informujemy, że w dniach 20-31 marca 2023 roku zaplanowano czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie. W związku z powyższym może niestety wystąpić okresowo zwiększona uciążliwość odorowa w najbliższej okolicy biogazowni. Jednocześnie informujemy, iż spółka zadeklarowała że dołoży wszelkich starań aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki tych działań.

Dotacja na utylizację azbestu w 2023 roku

Wójt Gminy Gruta informuje o możliwości uzyskania dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku.
W związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór i utylizację w/w wyrobów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta.
Ponadto informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta oraz w wersji elektronicznej pod poniższą informacją.

Załączniki