Uwaga – ważny komunikat dot. CPK

Uwaga – ważny komunikat dot. CPK

UWAGA_800x400Wójt Gminy Gruta informuje, iż w związku z planowaną trasą przebiegu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego trasa przebiegu ciągu nr 1 linii kolejowej nr 5 przebiegać ma przez teren Gminy Gruta, istnieje możliwość złożenia sprzeciwu przez każdego mieszkańca Gminy Gruta, który nie zgadza się z trasą i przebiegiem planowanej inwestycji.

Opinię może złożyć każdy mieszkaniec Gminy, za pośrednictwem strony internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego pod adresem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl najpóźniej do dnia 10 marca 2020 roku, za pomocą zamieszonego na stronie formularza, znajdującego się w zakładce: O INWESTYCJI / STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE.

Wyrażenie opinii mieszkańców stanowi element ogólnokrajowych konsultacji nad projektem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej CPK).

Jednocześnie Wójt Gminy Gruta informuje że Urząd Gminy Gruta pozostaje aktualnie w opracowywaniu treści zgłaszanego dokumentu sprzeciwu wykonania inwestycji przebiegającej przez teren Gminy Gruta, który zostanie przesłany do Zarządu CPK w terminie ujętym w prowadzonych konsultacjach. wykrzyknik

Gmina przyjazna pracodawcom

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy z inicjatywy Wójta Gminy Gruta odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty oraz zaproszonymi przedstawicielami pracodawców działających na terenie Gminy Gruta. Celem spotkania było przybliżenie możliwości skorzystania przez lokalnych pracodawców z oferty zatrudnienia subsydiowanego dla pracodawców oraz korzyści finansowych wynikających z pomocy udzielanej przez Grudziądzkie Centrum Caritas w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Podczas spotkania  pracodawcom zaprezentowano formy wsparcia zatrudnienia takiej jak: szkolenia, staże, doposażenia i wyposażenia miejsc pracy oraz nową formę zatrudnienia subsydiowanego. Przedstawiona oferta jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a pomoc na utworzenie jednego nowego miejsca pracy może wynieść nawet ponad 22 000 zł. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że będzie ono stanowić początek owocnej współpracy pomiędzy pracodawcami z terenów naszej gminy oraz wyspecjalizowanymi ośrodkami, wpierającymi przedsiębiorczość i zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Lepsza praca – lepsza płaca!

Plakat_lepsza praca lepsza placa_bez finansowJeśli jesteś zainteresowany założeniem działalności gospodarczej i otrzymaniem dotacji w wysokości 23.050 zł, aplikuj.

 

 

 

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

10.03.2020 w godz. 0830-1430 Annowo 2 obw. 100

 

 

 

 

 

Spotkanie w sprawach bezpieczeństwa na terenie Gminy Gruta

20200303_121033Wójt Gminy Gruta gościł insp. Roberta Olszewskiego – nowego Komendanta Miejskiej Policji w Grudziądzu. Wśród tematów, które zostały poruszone rozmawiano m.in.: o sprawach bezpieczeństwa na terenie Gminy Gruta, przywróceniu zlikwidowanego w 2012 posterunku policji oraz współpracy obu instytucji. W spotkaniu udział wziął Marek Mitura – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Grudziądzu.

Przebudowa drogi gminnej Gołębiewko – Boguszewo

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie nowej nawierzchni. Polepszenie dojazdu dla pojazdów uprzywilejowanych tj. karetek, policji, staży pożarnej, służb porządkowych. Przebudowa tej drogi ma znaczący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy dwóch sąsiadujących ze sobą gmin oraz ułatwi mieszkańcom bezpieczną komunikację.
 
Montaż finansowy:
koszt inwestycji: 1.005.390,25 zł
dofinansowanie z środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 804.312,20 zł
środki Gminne: 201.078,05 zł
DOFINANSOWANIE UNIJNE DO FOTOWOLTAIKI

DOFINANSOWANIE UNIJNE DO FOTOWOLTAIKI

W związku z możliwością przystąpienia do konkursu na pozyskanie dofinansowania unijnego na montaż fotowoltaiki i innych OZE Urząd Gminy Gruta zwraca się do Mieszkańców z propozycją rozważenia udziału w konkursie.

Zgodnie z zasadami konkursu wniosek składa, w imieniu indywidualnych Mieszkańców Gmina Gruta. Osoby, które zdecydują się na przystąpienie do projektu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości ok. 50% netto wydanej kwoty.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o złożenie deklaracji do 06.03.2020 r. w Urzędzie Gminy Gruta, w pokoju nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta.

Deklarację i oświadczenie  o    przetwarzaniu danych zamieszczam poniżej. Realizacja projektu nastąpi prawdopodobnie wiosną 2021 r. (termin zależny od Urzędu Marszałkowskiego i procedur unijnych).

Warunkiem udziału Mieszkańców w projekcie jest:

  • posiadanie tytułu własności do budynków położonych na terenie gminy (z wyłączeniem budynków przeznaczonych pod działalność),
  • dysponowanie środkami finansowymi na pokrycie kosztów udziału własnego (50% kosztów + VAT),
  • spełnienie warunków technicznych (np. odpowiednie naświetlenie dachu, możliwość montażu paneli, posiadanie wolnej powierzchni działki pod montaż paneli, bądź innego zabudowania spełniającego kryteria odpowiedniego naświetlenia itp.),
  • ostatecznie podpisanie umowy o udziale w projekcie bez możliwości rezygnacji (rezygnacja 1 osoby oznacza upadek projektu


Załączniki