Informacja dot. kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów)

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

  • Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 70% kosztów. Pula środków jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wnioski można składać od 15 listopada 2021 roku i rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Gruta, do czasu wyczerpania środków finansowych z budżetu gminy, przeznaczonych na ten cel w 2021r.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
  • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zameldowania/zamieszkania na terenie Gminy Gruta),

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 


Załączniki

Premiera relacji z części artystycznej tegorocznych gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości!

Już dziś o godz. 16:00 premiera relacji z części artystycznej tegorocznych gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości!
Wśród nich:
piosenki wojenne w wykonaniu Leny Paczkowskiej;
fragmenty patriotycznego przedstawienia “Pisk Białego Orła” w wykonaniu Teatru Szkolnego w Plemiętach;
koncert patriotyczny Chóru Męskiego “COPERNICUS” z Torunia;
= koncert rozrywkowo-patriotyczny Orkiestry Wojskowej w Toruniu.
Zapraszamy wszystkich na udziału!

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W przededniach obchodów 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w gminie Gruta odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W przygotowanej akademii wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z ternu gminy Gruta, dla których zgodnie z zapowiedzią Wójta Pana Waldemar Kurkowski, wydarzenie miało być żywą lekcją historii oraz patriotyzmu. W akademii wzięli również udział przedstawiciele Wojska Polskiego oraz pozostałych służb mundurowych, przedstawiciele samorządu gminy Gruta oraz powiatu grudziądzkiego, duszpasterze z terenu parafii gminy Gruta, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kombatanci, druhowie OSP oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.
Zgodnie z przygotowanym programem uroczystości, zgromadzeni goście mogli wysłuchać wzruszającego koncertu piosenki wojennej w wykonaniu Leny Paczkowskiej – uczennicy kl. II SP w Grucie, następnie obejrzeć patriotyczne przedstawienie Teatru Szkoły Podstawowej w Plemiętach. Akademii towarzyszył również występ Chóru Męskiego “COPERNICUS” z Torunia oraz koncert patriotyczno-rozrywkowy Wojskowej Orkiestry z Torunia. Całość uroczystości poprowadził znakomity historyk z Grudziądza Pan Mariusz Żebrowski, który podczas swojego wystąpienia przybliżył wojenną historię Gruty, o której nikt nie słyszał.
Po zakończeniu części artystycznej, zgromadzeni goście dokonali przemarszu pod egidą Orkiestry Wojska Polskiego pod pomnik ofiar hitlerowców znajdujący się przy Urzędzie Gminy w Grucie, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów tego Święta i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.
« z 8 »

Zasłużeni dla Gminy Gruta

W dniu 9 listopada 2021 roku w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się uroczyste wręczenie honorowych odznaczeń – “Zasłużonych dla gminy Gruta” – specjalnie opracowanych medali okolicznościowych przyznawanych wyróżnionym osobom na podstawie uchwały Rady Gminy Gruta. Dekoracji medalami dokonali Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau oraz Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski. Wśród odznaczonych znalazły się osoby, które w szczególny sposób zapisały się w kartach pamięci gminy Gruta, służąc swoją pracą i poświęceniem naszej “Małej Ojczyźnie”. Przy tej okazji Wójtowi Gminy Gruta wręczono również odznaczenie państwowe – Brązowy Krzyż Zasługi, który został przyznany na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia na rzecz pracy i służby dla społeczeństwa. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom i życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!

« z 2 »

 

 

Uwaga!

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że w związku z dzisiejszymi obchodami Święta Niepodległości w naszej Gminie   od godziny 13:00 do godziny 15:00 ruch na drodze przy Urzędzie Gminy Gruta będzie wyłączony z możliwości przejazdu. Za utrudnienia przepraszamy!

5 listopada – Przerwa techniczna w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych!

5 listopada – Przerwa techniczna w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 listopada (piątek) o godzinie 12:00 nastąpi przerwa techniczna i zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, wskutek czego nie będzie możliwości załatwienia w urzędzie spraw związanych z dowodami osobistymi (przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów itp.)

Przerwa spowodowana jest bezpiecznym wdrożeniem nowej wersji systemu przez MSWiA. Według zapewnień Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, w poniedziałek 8 listopada nowy system powinien już działać prawidłowo.

Zwracamy się z prośbą o zaplanowanie Państwa wizyty w urzędzie poza godzinami wyłączenia systemu.
Za wszelkie utrudnienia związane z wdrożeniem systemu przepraszamy.