Przyłbice dla OSP, GOPS i placówek oświatowych

20200512_095344W dniu 11 maja 2020 roku Gmina Gruta za odebrała 25 przyłbic ochronnych wyprodukowanych przez pracowników Instytutu Techniki Wytwarzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Program darmowych przyłbic ochronnych ze strony UTP nadzoruje dr inż. Franciszek Bromberek – Kierownik Biura Rektora Uczelni, z którym to Gmina Gruta nawiązała współpracę. W przyszłym tygodniu nastąpi odbiór kolejnych 25 sztuk.

Ponadto również w dniu wczorajszym Gmina Gruta odebrała 43 przyłbice ochronne przekazanych nieodpłatnie za pośrednictwem Pani Justyny Świdzickiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plemiętach przez Państwa Maciej i Annę Paczkowskich z Wąbrzeźna. Warto zaznaczyć, iż Państwo Paczkowscy przekażą na rzecz gminy docelowo około 150 przyłbic.

Przekazane nieodpłatnie materiały ochronne będą stopniowo przekazywane m.in. strażaków OSP, pracowników GOPS oraz pracowników szkół, przedszkola i żłobka, w celu bycia w gotowości w przypadku konieczności wznowienia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

Wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy osobom składamy serdeczne podziękowania.

UWAGA! DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

odpadyPodczas mobilnej zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (samochodowe)
 • przeterminowane leki,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone
  na następujące frakcje
  : oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca
  na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.

Załadunek odpadów leży po stronie mieszkańca, we wskazanym terminie przez Wykonawcę lub po indywidualnym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 

Zgłoszenia od chętnych osób przyjmowane będą do 29 maja 2020 roku telefonicznie pod wskazanym numerem 56 46 83 121/wew.119, 663-916-759

Życzenia z Okazji Dnia Bibliotekarza

313_Dzien_BibliotekarzaKażda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzę wszystkim pracownikom bibliotek dużo zadowolenia i  satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w tych trudnych dla nas wszystkich czasach oraz  twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Życzę również, aby Wasza działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książek, a Wasza praca była dla Was źródłem nieustającej satysfakcji.

Wójt Gminy Gruta

Waldemar Kurkowski

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

unnamedW dniu 4 maja 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Gruta  z inicjatywy Wójta Gminy Gruta, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczące w głównej mierze możliwości wznowienia funkcjonowania żłobka, przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta.

W posiedzeniu brali udział Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gminy Gruta, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mełnie, Dyrektor Żłobka w Nicwałdzie oraz kierownik SPZOZ w Grucie.

Podczas posiedzenia przekazano wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r, wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego co do procedury wznowienia funkcjonowania w/w placówek oraz dokonano szczegółowej analizy potrzeby powrotu najmłodszych dzieci do żłobka i placówek oświatowych w gminie Gruta.

Mając na uwadze najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, Wójt Gminy Gruta po dokonanych konsultacjach podjął decyzję o zamknięciu  wyżej wymienionych placówek oświatowych i żłobka przynajmniej do dnia 24 maja 2020 roku. Decyzja o braku uruchomienia placówek poprzedzona była jednogłośną aprobatą wszystkich uczestniczących w zebraniu zaproszonych gości.

Przechwytywanie

flagaDrodzy Mieszkańcy Gminy Gruta!

1-2-3 maja…

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – Dzień Flagi Narodowej – Święto Konstytucji 3 Maja to dla nas Polaków bardzo ważne daty. Budzą one refleksje i wspomnienia, czasem burzliwe, ale świadczą o długich dziejach naszego Narodu. Podczas zbliżających się dni pamięci dla polskiej historii pamiętajmy, że nasza teraźniejszość jest ściśle powiązana z tym, co za nami. Pełni dumy i nauki, którą dała nam nasza historia, z okazji zbliżających się Świąt Narodowych, obchodzonych w tym roku wyjątkowo w zaciszu domowego ogniska, składam wszystkim Mieszkańcom Gminy Gruta życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu, abyśmy nauczyli się razem mądrze budować Naszą wspólną przyszłość dla nas samych, naszych dzieci i wnuków. Dbajmy wspólnie – ponad wszelkimi podziałami – o Naszą Małą Ojczyznę – Naszą Gminę. Szanujmy trud pracy wielu pokoleń, a także obecną pracę innych i nas samych, podejmujmy mądre i przemyślane decyzje. W tym wyjątkowo trudnym dla nasz wszystkich okresie życzę Państwu aby nasze domy powiały na nowo w biało-czerwonych kolorach, żebyśmy w te dni czuli się dumni jako Polacy oraz żyli w poczuciu odpowiedzialności za naszą dużą i małą Ojczyznę.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Gruta

    /-/ Waldemar Kurkowski

Zmiany zasad bezpieczeństwa od 4 maja

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej informuje: “Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?”

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w czerwoną grafikę po lewej stronie lub bezpośrednio w link: Serwis RP – nowe zasady bezpieczeństwa od 4 maja

“Młodzi bierni na start”

Wójt Gminy Gruta w ramach współpracy z Grudziądzkim Centrum Caritas zorganizował kolejne 3 dodatkowe miejsca pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w formie półrocznego stażu zawodowego
w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Młodzi bierni na start” Staż kierowany był do osób z terenu naszej Gminy, które nie ukończyły 29 roku życia.

Młodzi, energiczni i chętni do pracy to przyszłość naszej Gminy, w którą trzeba inwestować. Dwóch pracowników zasili Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jeden z nich został oddelegowany do pracy w Referacie Finansowym.

Życzymy powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym.

plakat

Odczyt wodomierzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją uruchomiliśmy dla Państwa formularz umożliwiający podanie stanu wodomierza bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do korzystania z usługi 🙂