INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 r. będą wykonywane odbiory pojemników wraz z nagromadzonymi odpadami komunalnymi należących do poprzedniej firmy tj. MWM Logistic Sp.z o.o. Nowe Miasto Lub.

 Harmonogram odbioru:

SEKTOR 1 MEŁNO, MEŁNO CUKROWNIA, MEŁNO ZZD, BOGUSZEWO, GOŁĘBIEWKO, KITNOWO 10, 11 stycznia 2019

SEKTOR 2 GRUTA, JASIEWO – 12, 14 stycznia 2019

SEKTOR 3 SŁUP, SŁUP MŁYN, ORLE, DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA, DĄBRÓWKA PGR, SALNO15, 16 stycznia 2019

SEKTOR 4 ANNOWO, NICWAŁD, POKRZYWNO 17, 18 stycznia 2019

SEKTOR 5 OKONIN, PLEMIĘTA, WIKTOROWO – 19, 21 stycznia 2019

Odbiory odpadów zapewni MWiO Grudziądz

Szanowni Państwo

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku usługa odbioru odpadów komunalnych odbywać będzie się za pośrednictwem nowej firmy Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Grudziądz.

W związku z powyższym od dnia 04.12.2018 r. będą dostarczane do Państwa nowe pojemniki na odpady komunalne.

Odbiór odpadów z nowo dostarczonych pojemników odbywał się będzie od miesiąca stycznia 2019 roku.

Do końca grudnia 2018 roku odbiory odpadów będą wykonywane przez obecnie obsługująca firmę.

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SPRZĘTU ZGŁOSZONĄ PRZEZ FIRMĘ WYWOŻĄCĄ ODPADY Z TERENU GMINY GRUTA INFORMUJEMY, IŻ ODBIORY ODPADÓW KOMUNALNYCH SĄ OPÓŹNIONE. WYWÓZ ODPADÓW BĘDZIE WYKONYWANY W TERMINIE DO DNIA 01.09.2018 r. (SOBOTA) WŁĄCZNIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Analiza złożonych ankiet dot. funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi

waste-managementSzanowni Państwo,

W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy  ankietę dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Celem ankiety było poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać elektronicznie i też w ten sam sposób wygenerować odpowiedzi lub pobrać ją w siedzibie tut. Urzędu. Ankietę wypełniło 120 ankietowanych w tym 104 osoby elektronicznie i 16 w sposób tradycyjny w formie papierowej. Biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości, stanowi to 7,7 % liczby gospodarstw domowych.

Analiza dostępna jest w załączeniu.


Załączniki