Informacja ws. mobilnej zbiórki odpadów

Zmiana zasad przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gruta.
Do 19 kwietnia 2019 r. (do piątku) przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gruta (pokój nr 5 bądź telefonicznie 56 468 31 21) zgłoszenia adresów nieruchomości, z których ma zostać odebrany odpad.W zgłoszeniu zaznaczamy rodzaj oraz ilość odpadu przeznaczonego do odbioru. Następnie w maju Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia przygotują harmonogram odbioru uwzględniając wyłącznie adresy zgłoszonych posesji. W sprawie harmonogramu pracownik Urzędu Gminy Gruta będzie kontaktował się telefonicznie z osobami, które dokonają zgłoszenia do 19 kwietnia.
Na plakacie poniżej znajduje się lista odpadów, które można zgłosić do zbiórki.

mobilna-zbiórka-2019_Strona_1

Informacja nt. odpadów

pojemnikiInformujemy, że w związku z faktem, iż pracownicy MWiO Grudziądz nie są uprawnieni do wejścia na teren nieruchomości, z której odbierane są odpady – uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Gruta o wystawianie pojemników z odpadami przed posesję od godziny 6:00 rano w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niewystawienie pojemnika z odpadami przed odbiorem może skutkować nieodebraniem odpadów.

Jednocześnie wskazujemy, że w sytuacjach szczególnych (np. w przypadku osób starszych, schorowanych, etc.) istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gruta.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 r. będą wykonywane odbiory pojemników wraz z nagromadzonymi odpadami komunalnymi należących do poprzedniej firmy tj. MWM Logistic Sp.z o.o. Nowe Miasto Lub.

 Harmonogram odbioru:

SEKTOR 1 MEŁNO, MEŁNO CUKROWNIA, MEŁNO ZZD, BOGUSZEWO, GOŁĘBIEWKO, KITNOWO 10, 11 stycznia 2019

SEKTOR 2 GRUTA, JASIEWO – 12, 14 stycznia 2019

SEKTOR 3 SŁUP, SŁUP MŁYN, ORLE, DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA, DĄBRÓWKA PGR, SALNO15, 16 stycznia 2019

SEKTOR 4 ANNOWO, NICWAŁD, POKRZYWNO 17, 18 stycznia 2019

SEKTOR 5 OKONIN, PLEMIĘTA, WIKTOROWO – 19, 21 stycznia 2019

Odbiory odpadów zapewni MWiO Grudziądz

Szanowni Państwo

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku usługa odbioru odpadów komunalnych odbywać będzie się za pośrednictwem nowej firmy Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Grudziądz.

W związku z powyższym od dnia 04.12.2018 r. będą dostarczane do Państwa nowe pojemniki na odpady komunalne.

Odbiór odpadów z nowo dostarczonych pojemników odbywał się będzie od miesiąca stycznia 2019 roku.

Do końca grudnia 2018 roku odbiory odpadów będą wykonywane przez obecnie obsługująca firmę.

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SPRZĘTU ZGŁOSZONĄ PRZEZ FIRMĘ WYWOŻĄCĄ ODPADY Z TERENU GMINY GRUTA INFORMUJEMY, IŻ ODBIORY ODPADÓW KOMUNALNYCH SĄ OPÓŹNIONE. WYWÓZ ODPADÓW BĘDZIE WYKONYWANY W TERMINIE DO DNIA 01.09.2018 r. (SOBOTA) WŁĄCZNIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.