Aktualne harmonogramy odbioru odpadów

W załączeniu prezentujemy aktualne harmonogramy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne sektory.

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Wykaz podmiotów świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Gruta

wykaz1

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY GRUTA INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ W DNIU 20.09.2017 r., TJ. ŚRODA NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE Z FRAKCJI SZKŁO SEKTORA II ORAZ SEKTORA III.

PRZEWIDYWANY ODBIÓR NASTĄPI DNIA 21.09.2017 r.

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku odpady komunalne z terenu Gminy Gruta odbiera firma:

SANI- BUD Sp. z o. o.

13- 300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 10c

Tel: 601- 414- 843, 665- 520- 860, 56- 47- 425- 21

e-mail: mateusz.wisniewski16@wp.pl

Biuro czynne: Pon- Pt 900– 1500

Obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi:

 

1) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w  wysokości:

  1. a) 23,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2. b) 32,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
  3. c) 41,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
  4. d) 50,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego
  5. e) 59,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i więcej

 

2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

  1. a) 46,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2. b) 64,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
  3. c) 82,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
  4. d) 100,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego
  5. e) 118,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i  więcej