PSZOK coraz bliżej…

Trwają prace związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta. Wykonawcą roboty budowlanej jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ZOJAX”, spółka cywilna Jan i Zofia Wildman z siedzibą w Zblewie. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych. Prace powinny zostać zakończone w pierwej połowie 2021 roku. Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Informacja dot. zamknięcia apteki

Informujemy, że Apteka w Grucie w okresie od 3 marca 2021 roku do 6 marca 2021 roku (środa-sobota) będzie NIECZYNNA. Osoby z rozpoczętymi receptami długoterminowymi mogą zgłosić się po nowe kody recept do przychodni. Za utrudnienia bardzo przepraszamy

„Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”

Miło nam jest poinformować, że Szkoła Podstawowa w Grucie otrzymała wyróżnienie za działania uczniów w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” Trwające od wielu tygodni nauczanie zdalne nie zniechęciło uczniów do dodatkowej pracy i pogłębiania swojej wiedzy w dziedzinie, która nie jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkole. Mowa o archeologii, której tajniki zgłębiała nasza młodzież, odkrywając sekrety pracy archeologa oraz wyszukując informacje o największych odkryciach archeologicznych minionych lat na terenie naszego kraju i gminy. W ten sposób uczniowie dowiedzieli się m.in., o tym, że w naszym kraju możemy znaleźć piramidy sprzed tysięcy lat oraz kamienne kręgi, które są może mniejsze od legendarnego Stonehenge, ale równie ciekawe i tajemnicze, oraz o tym, że tereny naszej gminy stały się źródłem znaczących odkryć archeologicznych z reliktami średniowiecznego gródka w Plemiętach czy pozostałościami osady kultury łużyckiej nad jeziorem w Boguszewie. Uczniom i nauczycielom składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy za tak wspaniałą promocję naszej gminy na skali ogólnokrajowej.

Posterunek już czynny!

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 01.03.2021 r., dokonano przywrócenia zlikwidowanego w 2013 roku Posterunku Policji w Grucie. Uroczystość z uwagi na trwającą pandemię miała bardzo symboliczny charakter. W obecności Wójta Gminy Gruta – Pana Waldemara Kurkowskiego oraz Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – insp. Marcina Zaleśkiewicza wprowadzono Kierownika oraz pracowników Posterunku, do wyremontowanego budynku. Kierownikiem Posterunku Policji w Grucie został asp. szt. Tomasz Kruk. Załoga Posterunku będzie liczyła 7 osób. Obok Kierownika posterunek zasili dwóch dzielnicowych – mł. asp. Maciej Kosztowny oraz sierż. Monika Rosada. Ponadto w Posterunku będzie pracowało jeszcze 4 policjantów patrolowo-interwencyjnych. Komisariat będzie czynny od 7:30 do 15:30. Po godzinie 15:30 będzie pełniony duży do późnych godzin wieczornych i nocnych przez policjanta dyżurującego. Poniżej podajemy telefony do Posterunku Policji w Grucie:
 47 754 51 10 lub  605 329 262 – Kierownik Posterunku
 47 754 51 11/15 lub  504 793 161, 504 793 187 – Dzielnicowi
Wszystkim Policjantom życzymy sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo Mieszkańców gminy Gruta. Niechaj trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.

Nowy Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

Witamy nowego Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Z dniem 1 marca br. stanowisko to objęła Pani Katarzyna Dudek. Ponadto informujemy, że decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do ŚDS w Dąbrówce Królewskiej wracają pensjonariusze na dzienny pobyt. Po przerwie związanej z obostrzeniami COVID-19, podopieczni domu pojawią się w nim już jutro. Dziś trwają ostatnie prace przygotowawcze. Nowej Pani Kierownik życzymy powodzenia w zawodowych wyzwaniach, a podopiecznym ŚDS życzymy przyjemnego i zdrowego pobytu.

UWAGA! DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

Podczas mobilnej zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe (pozostałości po meblach nie będą odbierane),
  • zużyte opony (samochody osobowe)
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.

Załadunek odpadów leży po stronie mieszkańca, we wskazanym terminie przez Wykonawcę lub po indywidualnym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 

Zgłoszenia od chętnych osób przyjmowane będą do 31 marca 2021 roku telefonicznie pod wskazanym numerem 56 46 83 121, 663-916-759

“Społeczeństwu służą tylko rozumni i uczciwi”

“Społeczeństwu służą tylko rozumni i uczciwi”. Tym cytatem pochodzącym dzieła Bolesława Prusa chcemy dziś podziękować Panu Rafałowi Zielińskiemu – Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej za wspólne lata pracy, który z dniem 1 marca 2021 roku obejmuje stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

Żegnamy się również z Panem Mariuszem Maciejewskim, który przechodzi do Urzędu Gminy Rogoźno. Obu Panom składamy podziękowania za wkład i zaangażowanie w sprawy naszej gminy, życząc równocześnie powodzenia i dalszego rozwoju kariery zawodowej. 

Nowym Kierownikiem RGW został Pan Bartłomiej Mazepa – wyłoniony w ramach konkursu kandydat spełniał wszystkie niezbędne wymagania. Numer telefonu służbowego Kierownika RGW pozostaje bez zmian.

Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka(at)krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie www.krus.gov.pl.

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy