Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.


Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie. Inwestycja została dofinansowania w 100% z dotacji pozyskanej przez gminę Gruta z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł. Wykonawcą robót są 2 firmy: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz firma Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec października br.