Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, składam Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.
Dziękuję za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.
Wójt Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Państwo !
W nawiązaniu do obchodów Narodowego Święta Niepodległości które, odbyły się w naszej gminie w ubiegłym tygodniu, przygotowaliśmy dla Państwa krótką filmową relację z tego wydarzenia.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia na naszym kanale YouTube:

Odbiór nowych asfaltowych odcinków dróg gminnych.

W dniu dzisiejszym dokonano formalnego odbioru nowych asfaltowych odcinków dróg gminnych w Annowie i Okoninie.
Wykonawcą prac była firma Drobud z siedzibą w Wąbrzeźnie. Zadania inwestycyjne były możliwe do realizacji dzięki uzyskanemu w 2020 roku dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualne władze gminy oczekują na rozstrzygnięcie tegorocznego naboru w ramach FDS. W roku bieżącym aplikowano łącznie o przebudowę i modernizację 7 odcinków dróg gminnych: w Kitnowie, Wiktorowie, Okoninie, Boguszewie, Annowie, Mełnie i Grucie. O wynikach naboru dofinansowania będziemy informować Państwa na bieżąco!

Kolejne spotkanie w sprawie remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Radzyń Chełmiński – Łasin. Na zaproszenie Wójta Gminy Gruta Pana Waldemar Kurkowski, na spotkaniu pojawili się: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Sosnowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Mirosław Graczyk, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Michał Czepek, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Pan Rafał Kobylski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Krzysztof Chodubski. Podczas spotkania omówiono plany dalszego remontu DW 538, do których w latach 2022/2023 będą należeć :
 -kontynuacja nakładki nawierzchni asfaltowej na odcinku Zakrzewo-Mełno,
– wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dalszej części drogi na odcinku Słup Młyn – Szczepanki.
Podczas spotkania powrócono również do tematu konieczności przebudowy skrzyżowania w Mełnie i budowy ronda, które będzie możliwe do wykonania ze środków finansowych nowej perspektywy unijnej.

Trwa remont trzech dróg powiatowych!

Trwają prace remontowe trzech odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gruta.
DP nr 1385c Orle-Gruta – długość remontowanego odcinka: 1027m,
DP nr 1402c Mełno-Boguszewo-Linowo – długość remontowanego odcinka: 295m,
DP nr 1401c Okonin-Dębieniec – długość remontowanego odcinka 640 m.
Oprócz wykonanych nakładek prace ponadto obejmują ścinkę i utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów do nieruchomości znajdujących się przy remontowanych odcinkach dróg.
Kierowców prosimy o cierpliwość oraz o zachowanie zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

I Etap rewitalizacji plaży mad jeziorem w Grucie.

Ruszyły prace I etapu rewitalizacji plaży nad jeziorem w Grucie – budowa boiska do piłki plażowej. Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu “Mała Infrastruktura Sportowa” Po zakończeniu prac związanych z budową boiska planowane jest rozpoczęcie II etapu zapowiadanej wcześniej rewitalizacji plaży.

Kolejne Koło Gospodyń Wiejskich !

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że na terenie naszej gminy, zawiązało się kolejne Koło Gospodyń Wiejskich “Wiktorowianki”. Koło zawiązało się 7 lipca 2021 . Ma w chwili obecnej 11 członków – w tym także Panów którzy stanowią sekcje techniczną! W chwili obecnej “Wiktorowianki” skupiają się na integracji mieszkańców wsi oraz gminy. Celem działalności koła jest aktywizacja mieszkańców do pracy dla dobra lokalnej społeczności.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!
A przy okazji w imieniu koła zapraszamy ma Czarodziejskie Andrzejki: https://www.facebook.com/events/1254710801689408/

Informacja dot. kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów)

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

  • Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 70% kosztów. Pula środków jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wnioski można składać od 15 listopada 2021 roku i rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Gruta, do czasu wyczerpania środków finansowych z budżetu gminy, przeznaczonych na ten cel w 2021r.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
  • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zameldowania/zamieszkania na terenie Gminy Gruta),

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 


Załączniki

Premiera relacji z części artystycznej tegorocznych gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości!

Już dziś o godz. 16:00 premiera relacji z części artystycznej tegorocznych gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości!
Wśród nich:
piosenki wojenne w wykonaniu Leny Paczkowskiej;
fragmenty patriotycznego przedstawienia “Pisk Białego Orła” w wykonaniu Teatru Szkolnego w Plemiętach;
koncert patriotyczny Chóru Męskiego “COPERNICUS” z Torunia;
= koncert rozrywkowo-patriotyczny Orkiestry Wojskowej w Toruniu.
Zapraszamy wszystkich na udziału!