Uwaga! Opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Gruta!

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy odbierającej odpady z terenu gminy Gruta Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, w związku z dynamiczną i zmieniającą się w ostatnim czasie gwałtownie sytuacją pogodową powstają opóźnienia w odbiorze odpadów. Na drogach gruntowych występuje sytuacja związana z roztopami, które blokują przejazd. Od początku pojawienia się opadów śniegu oraz utrudnionego dostępu do nieruchomości, firma wprowadziła dodatkowy odbiór odpadów mniejszym samochodem. Zwiększona ilość odpadów wynikająca z braku możliwości ich odbioru w terminie zostanie nadrobiona i wszystkie odpady zostaną z nieruchomości zabrane.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Kolejni “Sercowicze” w Naszej Gminie

Miło jest nam poinformować, że kolejna Szkoła w Naszej Gminie dołączyła do dobroczynnych “sercowiczów”. Dziś ażurowe serce na nakrętki dostarczono do SP w Plemiętach. Już niebawem zagości także w Słupie i Nicwałdzie😊 Pamiętajmy, że dobro wraca!

Informacja o zamknięciu ŚDS w Dąbrówce Królewskiej

Informujemy, że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, wszyscy pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej zostali objęci kwarantanną. W związku z powyższym, ŚDS w Dąbrówce Królewskiej pozostanie zamknięty doi dnia 11.02.2021 r.

Pod Biało-Czerwoną

Z przyjemnością informujemy, że gmina Gruta zakwalifikowała się do projektu “Pod Biało-Czerwoną”, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Przypominamy, że inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom gminy Gruta, którzy oddali swój głos w tej sprawie. Szczegóły akcji oraz jej wyniki znajdziecie pod linkiem: https://www.gov.pl/…/bialocze…/wyniki-glosowania-online/

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski jako Gminny Komisarz Spisowy w Grucie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje o naborze i druk zgłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach

Aktywnie w Dolinie Osy

 

Gmina Gruta zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywnie w Dolinie Osy”

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2021  r. do 31 lipca 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru gminy wiejskiej Gruta (ew. obszar LSR).

Uczestnikami Projektu muszą być (kryteria obligatoryjne):

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie obszaru LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”,
 • osoby które nie biorą udziału w innym projektach dofinansowanych w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”.

Kryteria dodatkowe punktowane:

 • osoba zamieszkuje obszar Gminy Gruta,
 • kobieta
 • osoba w wieku: kobieta powyżej 60 lat, mężczyzna powyżej 65 lat,
 • osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoba korzystająca z PO PŻ.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i animacji, w tym otwarte działania integracyjne:

 • warsztat florystyczny,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztat komputerowy,
 • warsztat rękodzieła
 • spacery nordic walking,
 • spotkania z psychologiem,
 • wyjazdy integracyjne,
 • Festyn Integracyjny,
 • wykład o zdrowym odżywianiu,
 • wykład- pierwsza pomoc,
 • kino letnie- cykl spotkań
 • inne działania animacyjne, integracyjne, aktywizacyjne i włączające społecznie uczestników projektu, realizowane przez animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano udział osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami regulaminu rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie osobiście dokumentów do Urzędu Gminy Gruta lub przesłanie pocztą tradycyjną formularza rekrutacyjnego na adres Gruta 244, 86-330 Mełno.

Rekrutacja trwa od 29.01.2021-15.02.2021 r.

Uwaga!
W związku brakiem osób chętnych do udziału w projekcie, proces rekrutacji zostaje wydłużony do 26.02.2021 r., zgodnie z zapisami § 6 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.

 

Uwaga!

W dniach 21.04. – 30.04.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. “Aktywnie w Dolinie Osy” (szczegółowe warunki określa Regulamin rekrutacji- w załączeniu).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z urzędem Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, pokój 12  w godzinach urzędowania. Osoba do kontaktu: Natalia Olechnowicz-Mućka, tel. 56 46 83 121, adres e-mail n.olechnowicz@gruta.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „Aktywnie w Dolinie Osy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Wartość projektu: 52 680,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 50 000,00 zł

 

#SZCZEPIMYSIĘ

Szanowni Państwo !

25 stycznia rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, które odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi zostanie zaszczepiony. Z powodu braku szczepionek nie ma obecnie wolnych terminów. Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom:

 • jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych terminów na szczepienie w miejscu jego zamieszkania lub w pobliżu  – powinien podać konsultantowi telefon kontaktowy. Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek i pojawią się wolne miejsca – seniorzy zostaną o tym poinformowani .
 • senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii –  gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie  – seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 • można również wysłać smsa o treści Szczepimysie pod numer 664 908 556. W odpowiedzi senior otrzyma prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu – pacjent zostanie poinformowany w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Apelujemy, aby seniorzy, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia nie udawali się jutro osobiście do POZ celem rejestracji, tylko skorzystali z powyższych narzędzi . Gwarantujemy, że każdy senior, który pozostawi swoje dane przez infolinię lub Internet – zostanie umówiony na szczepienie, gdy tylko kolejne dawki dotrą do Polski.