„Wypięknieją świetlice wiejskie”

dasdW odpowiedzi na złożony przez Wójta Gminy Gruta wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”   dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego  w Toruniu  Wójt Halina Kowalkowska wraz ze Skarbnikiem Haliną Saucha podpisały umowę, w ramach której Gmina Gruta otrzyma środki na realizację ww. operacji. Zadanie jest dofinansowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jego wartość to 407605,79 zł, natomiast  dofinansowanie  wyniesie  259359,00 zł,  w ramach  tych środków zostaną wykonane najpilniejsze  prace  w sześciu świetlicach wiejskich. Środki na realizację przedsięwzięcia Gmina Gruta pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

 

 

loga

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Wykaz podmiotów świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Gruta

wykaz1

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY GRUTA INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ W DNIU 20.09.2017 r., TJ. ŚRODA NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE Z FRAKCJI SZKŁO SEKTORA II ORAZ SEKTORA III.

PRZEWIDYWANY ODBIÓR NASTĄPI DNIA 21.09.2017 r.

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY