Umowa na zakup samochodu pożarniczego podpisana!

W dniu dzisiejszym tj. 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Gruta podpisana została umowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN z napędem 4×4 dla jednostki OSP Gruta.
Dokument swoimi podpisami sygnowali Wójt Gminy Gruta i dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Waldemar Kurkowski oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie – Marian Piechowski.
Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 450.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Gruta w wysokości 500.000,00 zł.

Zakupiony pojazd znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy jakim dysponuje aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie, a także zapewni utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej i zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Termin na dostarczenie samochodu przewidziany jest na 30.12.2022 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W dniu dzisiejszym tj. 27.04.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie odbył się coroczny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W gminnej rywalizacji udział wzięło 11 uczestników. Znajomość zagadnień przeciwpożarowych oceniała komisja w składzie: mł. ogniomistrz. Przemysław Cywiński – przewodniczący, st. kapitan Łukasz Hołody – sekretarz i Karolina Wiśniewska – członek.

Zanim przystąpiono do rozwiązywania testów (etap pierwszy) uczestników powitała w imieniu Wójta Gminy Gruta Pani Skarbnik- Halina Saucha oraz prezes Ochotniczej Straż Pożarnej w Grucie – druh Marian Piechowski, którzy życzyli powodzenia i szczęścia w osiągnięciu jak najlepszych wyników.

Po podsumowaniu testów, do finału zakwalifikowani zostali: w pierwszej grupie wiekowej (uczniowie klas I-IV) : Marta Makowska – SP Gruta, Bartosz Ciernicki – SP Gruta. Natomiast w grupie drugiej (uczniowie klas V-VIII) Agata Witkowska – SP Boguszewo, Wanessa Ceglewska- SP Gruta, Mikołaj Leszczyński – SP Boguszewo.

Po zaciętym finale komisja wyłoniła zwycięzców poszczególnych grup wiekowych:

I Grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy (I-IV)
1 miejsce – Marta Makowska – SP Gruta

2 miejsce – Bartosz Ciernicki – SP Gruta

II Grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy (V- VIII)
 1 miejsce – Agata Witkowska – SP Boguszewo
 2 miejsce – Mikołaj Leszczyński – SP Boguszewo

 3 miejsce – Wanessa Ceglewska – SP Gruta

Uczniowie, którzy zajęli miejsca I i II, wezmą udział w eliminacjach powiatowych gdzie będą reprezentować naszą Gminę.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody w postaci słodkości, przyborów szkolnych oraz dla uczestników, którzy zajęli miejsca na podium (1-3) karty podarunkowe do wykorzystania

w sklepie EMPIK.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów w dalszym etapie turnieju!

Termomodernizacja budynku gospodarczego OSP Gruta

W dniu 30 listopada 2020 roku zakończono projekt pn. “EKO-Strażak 2020”. Projekt polegał na termomodernizacji istniejącego budynku gospodarczego należącego do OSP Gruta poprzez docieplenie przegród wewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 13.650,00 zł. Projekt wsparł Wójt Gminy Gruta oraz Radni Gminy Gruta poprzez dotację celową, która opiewała na kwotę 5.850,00 zł. Pozostały koszt inwestycji został pokryty z budżetu, którym dysponuje OSP Gruta.
Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 21 tys. złotych.
Prace zostały wykonane systemem gospodarczym za pośrednictwem pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej Urzędu Gminy Gruta oraz za pośrednictwem druhów z OSP Gruta.
Wszystkim strażakom pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i życzymy dalszego rozwoju jednostki.

Podziękowanie dla Druhów z OSP Gruta

W dniu dzisiejszym gminę Gruta odwiedził st. bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w celu wręczenia Wójtowi Gminy Gruta podziękowań za udział Druhów z OSP Gruta w akcji gaśniczej składowiska opon w Raciniewie, pow. chełmiński, która miała miejsce w połowie listopada br.

Słowa uznania dla bojowej postawy zastępów OSP Gruta pochodziły od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu – st. bryg. Jacka Kaczmarka. List gratulacyjny z rąk Komendanta odebrał również Pan Krzysztof Ścibior – Sekretarz OSP w Grucie. Strażakom składamy jeszcze raz gratulacje za swoją ofiarność i poświęcenie służbie, jak również podziękowania za udział w tej trudnej akcji.

Bitwa o wozy – II tura

W związku z przeprowadzaną akcją MSWiA oraz PSP, w każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. 🔥🔥🔥

Zachęcamy do głosowania w II turze wyborów!
Frekwencja w I turze w naszej Gminie wyniosła 55,26%.

Ponadto zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego OSP zachęcającego do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., które odbyły się 28.06.2020 r.

🚒🚒🚒
https://www.youtube.com/watch?v=A6C-I1hFxvA

 

I tura akcji “Maseczka dla Seniora 60+” trwa!

Resized_20200420_171704_8293Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Gruta od wczoraj, tj. 21.04.2020 r. rozwożą do seniorów 60+ maseczki wielokrotnego użytku w ramach I tury akcji “Maseczka dla Seniora 60+”.

Na I turę akcji zgłosiło się prawie 500 seniorów z terenu naszej Gminy.

Drogi Mieszkańcu, nie zdążyłeś się zgłosić? Zrób to już teraz!(instrukcja zgłoszenia na plakacie)

II tura akcji odbędzie się w najbliższym czasie.
Zapisy nadal trwają!

Na zdjęciach Druhowie z OSP KSRG Gruta wręczający maseczki mieszkańcom.

Warto wspomnieć, iż akcję wspiera również Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, która przekazała maseczki dla mieszkańców w ramach #vistulawspiera.

Uroczyste przekazanie sprzętu do OSP Plemięta

zdjecieosp10 marca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Gruta dokonano uroczystego przekazania, z rąk Wójta Gminy Gruta na ręce Prezesa OSP Plemięta, 2 sztuk sygnalizatorów bezruchu i temperatury, aparatów AirGoFIX PRO, noszaków ze zintegrowanym automatem, masek oraz wizjera.

Koszt przekazanego sprzętu wynosi ponad 5.000,00 zł.

Sprzęt ochrony układu oddechowego (wcześniej dróg oddechowych) w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebny i praktyczny, a dzięki jego zastosowaniu można bezpiecznie uratować życie lub po prostu ułatwić działania ratowniczo-gaśnicze w miejscach zadymionych. Sygnalizatory bezruchu zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających w potencjalnie niebezpiecznym środowisku.

Ćwiczenia zgrywające OSP

Ćwiczenia zgrywająceW dniu 06 lipca 2019 roku w Leśnictwie Słupski Młyn odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu gminy Gruta. Ćwiczenia te zrealizowano w ramach zadań obronnych gminy pod hasłem „Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych i zabytkowych na terenie gminy Gruta”. Założeniem do ćwiczeń był wybuch pożaru na terenie oddziału Leśnictwa Słupski Młyn – pożarem zagrożony był las od strony zachodniej oraz pobliskie pola uprawne od wschodu.

Głównym celem ćwiczenia było zgranie gminnych jednostek OSP w sytuacji zagrożenia, podniesienie  umiejętności strażaków i skoordynowanie działań w obliczu sytuacji kryzysowej. W szkoleniu brało udział prawie 40 strażaków ochotników i 7 pojazdów pożarniczych.

Wszystkie założenia przyjęte w planie ćwiczeń zgrywających Jednostek OSP gminy Gruta zostały zrealizowane.

Po zakończeniu ćwiczeń druhowie mieli okazję zapoznać się z obiektem Młyna (warto podkreślić, że jest to obiekt zabytkowy).

Wszyscy ćwiczący wykazali się dużym zaangażowaniem, co zostało skomentowane podczas omówienia ćwiczeń przez Komendanta OSP i przedstawiciela KM PSP w Grudziądzu.

Tekst/foto: MM