41. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Nicwałd OTWP Słup OTWPW naszych gminnych szkołach rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 16 marca 2018 roku turniej odbył się w dwóch placówkach oświatowych: Nicwałdzie i Słupie. W najbliższych dniach swoją wiedzą popiszą się uczniowie podstawówek w Plemiętach, Boguszewie i Grucie. Przypomnijmy, że rywalizujący podzieleni są na dwie grupy wiekowe, pierwsza obejmuje uczniów z oddziałów 1-6, druga to klasy siódme i gimnazjalne.

Pierwszy etap to rozwiazywanie testów. W Nicwałdzie udział wzięło siedmioro uczniów, dwie w grupie pierwszej, pięć w drugiej. Analogicznie w Słupie: jedenaście i jedna.

Turniej, z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadziła druhna Hanna Szumotalska, przy współudziale nauczycieli.

Zwycięzcy w poszczególnych szkołach spotkają się na rywalizacji gminnej, najlepsi w poszczególnych grupach awansują na turniej powiatowy. Później jest szczebel wojewódzki i krajowy.

Uczniom, dla których wiedza pożarnicza jest sprawą ważną, życzymy jak najlepszych lokat i zakwalifikowania się przynajmniej do turnieju wojewódzkiego.

(r)

Konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

aaaa25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie etapu powiatowego w bardzo popularnym konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”. Śpieszymy donieść, że mimo dużej konkurencji dzieci i młodzież z terenu gminy Gruta tryumfowały. W gronie szczęśliwych zwycięzców znaleźli się: Bartosz Ciernicki ze SP w Grucie (I miejsce w kategorii przedszkolnej); w kolejnej kategorii wiekowej nagrodzono: Olgę Abramek ze SP w Plemiętach (I miejsce), Pawła Wernera ze SP w Słupie (II miejsce), Anielę Antczak SP Gruta (III miejsce), natomiast piąte miejsce zajęła Aleksandra Zaborowska (SP Nicwałd). W kategorii wiekowej klas IV-VI czwartą lokatę uzyskała Anna Bober ze SP w Grucie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcie ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Doniosłe wydarzenie: nowy samochód strażacki!

Piątek 15 grudnia 2017 rok to ważny dzień w historii Gminy Gruta. Tego dnia grucka jednostka otrzymała nowy samochód strażacki. Warta ponad milion złotych GCBA Scania zakupiona została głównie z pieniędzy gminnych oraz przy finansowym wsparciu MSWiA.

Ostatnio podobne święto naszych druhów miało miejsce piętnaście lat temu.

To ważne wydarzenie w powiecie rozpoczęła msza święta w kościele w Grucie. Następnie strażacy, zaproszeni goście, przedstawiciele naszych władz na czele z wójt Haliną Kowalkowską i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szynkowskim udali się na plac koło remizy strażackiej, gdzie księża Henryk Szczodrowski i Kamil Pańkowiec dokonali aktu poświecenia samochodu.

– 2017 rok jest bardzo ważny i wyjątkowy dla naszego strażackiego życia, ponieważ po wielu staraniach nasza jednostka doczekała się nowej, ciężkiej jednostki samochodowej GCBA Scania P410 449c52 – jako pierwszy zabrał głos prezes gruckiej jednostki Stefan Falkowski. –  W tym momencie w imieniu swoim i wszystkich druhów z Gruty i całej naszej gminy, chcę wyrazić wdzięczność tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że od dziś mamy na wyposażeniu tak znakomity samochód. Dziękuję przede wszystkim pani wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy, a także Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu.  Szanowni zebrani, dzięki zaangażowaniu naszych władz Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie doczekała się trzeciego w historii jednostki nowego samochodu pożarniczego, tym razem ciężkiego wyposażonego wozu GCBA Scania zakupionego  przez naszą gminę za kwotę 1 047 960,00 zł z dofinansowaniem MSWiA (351 000,00 zł). Dodam, że od 1900 do 2016 roku, według danych z kroniki strażackiej, nasza jednostka była w posiadaniu 10 wozów strażackich, kolejnym, jedenastym jest stojący dziś przed nami – zakończył prezes.

Wśród zaproszonych gości, oprócz oczywiście przedstawicieli lokalnych władz, byli m.in.: nadbrygadier Janusz Halak – Komendant Wojewódzki PSP, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP brygadier Marek Rusoń, dyrektor biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Piotr Tomaszewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Dariusz Sengerski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Sławomir Chyła, a także prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Gruta, druhny i druhowie gruckiej jednostki, przedstawiciele Urzędu Gminy i mieszkańcy Gruty.

W tym szczególnym dniu głos zabrali nadbrygadier Janusz Halak, który podkreślił fakt, że nowy samochód w gminie to przede wszystkim zasługa Pani Wójt Haliny Kowalkowskiej i Rady Gminy. Mówił też o profesjonalizmie strażaków i ich niebezpiecznej, pełnej poświęcenia służbie. Przemawiał także brygadier Robert Gutowski, gratulując przede wszystkim Grucie i gminie tak dobrego samochodu.

Z kolei wójt Halina Kowalkowska, zwróciła się do strażaków, by użytkowali nowy pojazd w sposób odpowiedzialny. – Obyście musieli jak najrzadziej wyjeżdżać do pożarów. Życzę wam, abyście z każdej akcji wracali wszyscy szczęśliwie. Jesteście bardzo potrzebni społeczeństwu, które wie, że może liczyć na waszą pomoc w każdej chwili każdego zagrożenia – powiedziała między innymi prowadząca samorząd.

Klucze prezesowi i kierowcy przekazali Komendant Wojewódzki nadbrygadier Janusz Halak, Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Szynkowski. Uroczystość prowadził naczelnik gruckiej jednostki Marian Piechowski.

« z 3 »

 (tng)

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2017

24 czerwca 2017 r. w Mełnie przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 11 drużyn (w tym 2 młodzieżowe, 1 kobieca i 8 seniorów). Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym był młodszy brygadier Paweł Stachowicz.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

1) według regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF, bieg sztafetowy, rozwinięcie bojowe, 2) według regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C, bieg sztafetowy z przeszkodami 7×50 metrów, ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja generalna (według regulaminu CTiF) wygląda następująco: – 1 m. OSP Boguszewo (chłopcy), a wśród dziewcząt 1 m. OSP Gruta.

Klasyfikacja generalna zawodów w klasie seniorzy przedstawia się następująco: 1 m. OSP Gruta II, 2 m. OSP Boguszewo II, 3 m. OSP Boguszewo I, 4 m. OSP Plemięta II, 5 m. OSP Plemięta I, 6 m. OSP Gruta I, 7 m. OSP Słup, 8 m. OSP Gołębiewko. Natomiast wśród kobiet I m. zajęło OSP Boguszewo.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta i Komendant PSP bryg. Robert Gutowski.

Przed rozpoczęciem zawodów członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Sławomir Chyła i bryg. R. Gutowski wręczyli sześciu strażakom Medal Brązowy „Zasługi dla Pożarnictwa” oraz jedenastu innym Odznakę „Strażak Wzorowy”.

Na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze mieszkańców gminy zapraszała wójt H. Kowalkowska i ZOG ZOSP RP.

Wiele konkurencji było naprawdę emocjonujących. Strażacy do zawodów przygotowali się bardzo starannie, stąd i w końcowych rezultatach różnice między poszczególnymi drużynami były niewielkie.

Podsumowując zawody wójt powiedziała między innymi, że cieszy się z wysokiego poziomu wyszkolenia druhów, bo ich fachowość gwarantuje szybką pomoc w razie zagrożenia pożarowego, ale też w każdej innej trudnej dla mieszkańców gminy sytuacji.

– Sobotnie zmagania druhów stały na dobrym poziomie i, co istotne, do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest, nie było też wypadków i kontuzji – z satysfakcją stwierdził prowadzący rywalizację mł. Bryg. Paweł Stachowicz.

Druhom dopisała pogoda. Obecnym na zawodach serwowano smaczną grochówkę.

W finale strażackich zmagań drużynom wykonano zdjęcia, które zostaną wykorzystane w przyszłorocznym kalendarzu.

« z 5 »

                                                                                                          Tekst/foto: RAS

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

26 kwietnia 2017 r. w godzinach 12.15-13.30 w jednostce OSP Gruta w obecności komendanta gminnego – Sławomira Chyły, prezesa OSP Gruta – Stefana Falkowskiego, v-ce prezesa Zbigniewa Makowskiego, naczelnika jednostki – Mariana Piechowskiego i pracownika ds. ppoż. z Urzędu Gminy– Mariusza Maciejewskiego, odbyła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przeprowadzonej przez Zespół Inspekcyjny w składzie: bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz mł. bryg. Paweł Stachowicz – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.

Podczas inspekcji kontrolowano gotowość operacyjną jednostki w dziedzinach, takich jak: alarmowanie OSP, gotowość operacyjna ratowników OSP, gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, stan techniczny infrastruktury strażnicy mający wpływ na gotowość operacyjną, dokumentację, ćwiczenie – pożar wewnętrzny na poziomie parteru plus osoby poszkodowane, silne zadymienie, wprowadzenie jednego prądu wody z szybkiego natarcia z przeszukaniem pomieszczeń i ewakuacja osoby poszkodowanej. Na alarm stawiło się 14 ratowników.

W wyniku przeprowadzonej inspekcji jednostka OSP Gruta otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Po zakończonym przeglądzie z gotowości operacyjnej, komisja w składzie: mł. bryg. Jacek Modliborski, mł. bryg. Paweł Stachowicz, mł.asp. Tomasz Zimmermann i inspektor Tomasz Wiśniewski przeprowadziła przegląd jednostki, m.in. sprawność techniczna pojazdów, w obecności naczelnika dh Mariana Piechowskiego.

Jednostka w tej dziedzinie otrzymała ogólną ocenę 4,5.

                                                                                                           Tekst/foto: B. Osmańska

 

XXXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Kolejny rok i kolejne gminne zmagania uczniów z wiedzy pożarniczej.

29 marca 2017 roku w konkursie dwuetapowym (testy i odpowiedzi ustne) udział wzięli uczniowie naszych szkół podstawowych i gimnazjum. Oceniała komisja w składzie: st. kpt. PSP Sławomir Chyła – przewodniczący, Hanna Szumotalska – sekretarz i Mariusz Maciejewski – członek.

W grupie pierwszej – szkoły podstawowe – największą ilość punków zdobyły Katarzyna Kuffel (Gruta) i Laura Dubowska (Boguszewo), a w drugiej – gimnazjalnej – Artur Kania i Szymon Rząca.

Uczniowie ci reprezentować będą naszą gminę na turnieju powiatowym, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Świeciu nad Osą.

XXXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w imieniu Haliny Kowalkowskiej, wójt gminy Gruta, otworzył Jarosław Poznański, sekretarz urzędu, który życzył uczestnikom jak najlepszych wyników.

Na sali obecni byli również: Renata Kurkus, inspektor oświaty oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójt,  wręczył je sekretarz gminy.

RAS. Foto: RAS i MM.

 

Strażacy edukują

17 marca w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie odbyło się spotkanie uczniów ze strażakami, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej „Nie dla czadu”.

Podczas zajęć, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad zapobiegania zatruciom dwutlenkiem węgla. Uczestniczyli także w pokazie udzielania poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie strażacy z OSP w Grucie zaprezentowali sprzęt ratowniczy, jakim posługują się strażacy podczas akcji ratowniczych.

Nauczyciel i dzieci serdecznie dziękują księdzu Kamilowi Pańkowiec i Maciejowi Osmańskiemu za przeprowadzenie spotkania.

 

AB