42. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

osp-otwp27 marca 2019 roku w remizie strażackiej w Grucie odbył się coroczny, 42. już etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W gminnej rywalizacji udział wzięło 20 uczestników, po 10 w każdej grupie wiekowej. Znajomość zagadnień przeciwpożarowych oceniała komisja w składzie: st. kpt. Rafał Rusoń – przewodniczący, Hanna Szumotalska – sekretarz i Mariusz Maciejewski – członek.

Główną ideą konkursu, składającego się z dwóch etapów – pisemnego  i ustnego – jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych.

W konkursie w Grucie w szranki stanęli uczniowie wszystkich szkół podstawowych.

Zanim jednak przystąpiono do rozwiązywania testów (etap pierwszy) uczestników powitał Waldemar Kurkowski, wójt naszej gminy. Przede wszystkim wyraził swą radość, że tak dużo uczniów bierze udział w konkursie (dodajmy, że prowadzący samorząd sam jest strażakiem-ochotnikiem). Wyraził też nadzieję, że w przyszłości niektórzy z nich zasilą szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie. A na koniec wystąpienia życzył wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Po podsumowaniu testów, do ustnych odpowiedzi zakwalifikowani zostali,  w pierwszej grupie wiekowej: Albin Osiński – SP Nicwałd, Marcin Drzystek – SP Gruta i Laura Dubowska – SP Boguszewo. Natomiast w grupie drugiej (starszej) Mateusz Stankiewicz  – SP Nicwałd, Aleksandra Cylka – SP Plemięta Dawid Tracki – SP Gruta.

Po podliczeniu punktów komisja z każdej trójki zakwalifikowała do konkursu powiatowego po dwie osoby. I tak naszą gminę w etapie powiatowym reprezentowali: Albin Osiński   i Marcin Drzystek (grupa pierwsza) oraz Mateusz Stankiewicz i Dawid Tracki ze starszej grupy wiekowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrodzeni zostali bonami do wykorzystania w EMPIKU, słodyczami, grami planszowymi i książkami.

Dodajmy, że podczas sprawdzania testów pisemnych uczniowie i ich opiekunowie zwiedzili jednostkę OSP Gruta. Zbigniew Makowski, wiceprezes OSP Gruta, zaprezentował sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodów.

Już po wręczeniu nagród wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

RAS

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Dla Dzieci i Młodzieży “Ognik”!

b320775de3c297425b69dccc362220a9_LKomendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w ramach edycji 2018 Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) poparł propozycję zadania ogólnomiejskiego pod tytułem Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK”.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK” rozpocznie swoją działalność od dnia 26 marca 2019 r. Centrum zlokalizowane jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej 1 w Grudziądzu.

W ramach zajęć odwiedzający będą mogli zapoznać się z pracą strażaka, zagrożeniami pożarowymi czającymi się w domowym pokoju, kuchni czy łazience. Duży nacisk położony jest także na bezpieczeństwo nad wodą zarówno w porze letniej jak i zimowej. Na przestrzeni kilkunastu metrów dzieci na własne oczy będą mogły porównać piękny las i zniszczenia które dokonuje w tym środowisku pożar, który często rozpoczyna się od małego pożaru traw lub miejsc biwakowych.

Warto zaznaczyć, iż gmina Gruta przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w wysokości 9 tys. złotych.

Więcej i regulamin udziału dostępny jest na stronie Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu pod adresem: Klik

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się posiedzenie Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grucie. Druhowie pierwszy spotkali się z nowym wójtem gminy Waldemarem Kurkowskim, który notabene jest członkiem Zarządu. Dodajmy, że wójt z racji zajmowanego stanowiska odpowiada za właściwe działanie straży.

W spotkaniu uczestniczyli również Sławomir Chyła – komendant gminny, Paweł Stachowicz – przedstawiciel KM PSP, Hanna Szumotalska – skarbnik, członkowie Zarządu, prezesi OSP z naszej gminy, naczelnicy i konserwatorzy sprzętu oraz pracownik urzędu gminy nadzorujący działanie OSP na terenie gminy. Podczas narady omówiono bieżące sprawy z zakresu wyposażania jednostek w sprzęt i umundurowanie, które zostaną zakupione przez gminę oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, rozmawiano też nt. popularyzacji ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację konkursów plastycznych.

Uściślijmy: posiedzenia Zarządu to także szeroka i konkretna wymiana poglądów między przedstawicielami poszczególnych jednostek a wójtem, a wszystko po to, by poszczególne jednostki OSP działały jak najlepiej.

Na posiedzeniu pojawiła się też kwestia oznakowania i naprawiania niesprawnych hydrantów na terenie gminy, jest to na bieżąco konsultowane między ZGKiM i jednostkami OSP.

Omówiono też zasady pracy kierowców-konserwatorów.

Posiedzenie Zarządu zakończyła dyskusja i wolne wnioski. W toku dyskusji poruszono kwestię dysponowania sprzętem Obrony Cywilnej.

Podczas zebrania wielokrotnie głos zabierał wójt W. Kurkowski, który zapewnił druhów, iż dołoży wszelkich starań, aby wszystkie jednostki w gminie były jak najlepiej wyposażone i zawsze w stu procentach gotowe do każdej akcji.

RAS

Drużyna OSP Boguszewo w zawodach wojewódzkich.

W dniu 8 września 2018 r. drużyna kobiet po raz 4 wzięła udział w Wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Jabłonowie Pomorskim. Kobiety zajęły w klasyfikacji ogólnej 11 miejsce na 19 drużyn oraz w konkurencji musztry strażackiej 3 miejsce na 40 drużyn. Powiat grudziądzki reprezentowały drużyny OSP Boguszewo (kobiety) oraz OSP Zawdzka Wola (mężczyźni).
26 września drużyna kobiet pojechała do domu Nikoli Lewandowskiej z Salna zawieść na licytację misie strażackie, kolorowanki, kartkę z ciepłymi słowami szybkiego powrotu do zdrowia, worki z nakrętkami i prezent dla siostry Nikoli w formie słodkości z maskotką. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez babcię, ponieważ Nikola ze swoją mamą była w szpitalu.

FINANSOWO-SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA OSP

tekst

W maju b.r. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, na wyposażenie strażaków ochotników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina Gruta, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Gmina uzyskała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kupna sprzętu od komendanta PSP w Grudziądzu.

Przypomnijmy, że termin realizacji zadania to okres od 16 lipca do dnia 15 września br. Szybko wypełniono niezbędny wniosek, we własnym zakresie pozyskano z gminy 1% procent wartości dotacji, czyli około 340 złotych (taki był warunek Dysponenta Funduszu).

Kilka dni temu gmina otrzymała dotację w wysokości 34.000 zł na zakupienie sprzętu dla OSP. Zatem łączna kwota wydana na zakup sprzętu wyniosła 34.340 zł. (99% wyasygnował Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt zakupiony to: torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem, rozpieracz kolumnowy WEBER, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, 9 latarek kątowych, przenośny zestaw oświetleniowy, zabezpieczenie Air Bag na kierownicę i piła ręczna do cięcia szkła klejonego.

Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek odbyło się w Urzędzie Gminy w poniedziałek 3 września. Otrzymały go jednostki OSP: Gruta, Plemięta i Boguszewo.

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Maciejewski – pracownik zajmujący się sprawami z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Chyła – komendant gminny OSP, Michał Chyła – prezes OSP w Boguszewie, Krzysztof Dalka – prezes OSP w Plemiętach, Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta, Stefan Falkowski – prezes OSP w Grucie, Marcin Bartoś – wiceprezes OSP w Plemiętach, Zbigniew Makowski – wiceprezes OSP w Grucie i Kazimierz Storma – wiceprezes OSP w Boguszewie.

(r)

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przechwytywanie

Gminne OSP najlepsze w powiecie!

Członkowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu grudziądzkiego 16 czerwca rywalizowali na torach przeszkód w Małym Rudniku.  W zawodach wzięły udział 22 drużyny –  5 kobiecych, 7 seniorów i aż 10 młodzieżowych. Pierwsze miejsce w rywalizacji drużyn kobiecych zajęło OSP Boguszewo. Panie wezmą udział  w rywalizacji na stopniu wojewódzkim. Z kolei w rywalizacji drużyn młodzieżowych pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z Gruty.

Serdeczne gratulujemy wygranych!   

Tekst: OK/ foto: Archiwum własne R. Storma

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE `2018

Gmina Gruta strażakami stoi od wielu lat. To niewątpliwie ewenement na skalę krajową. Nasza ziemia nie dość, że może być przykładem ofiarnej służby druhów, to na uwagę zasługuje również fakt, że wielu naszych strażaków na przestrzeni lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, często mając na pagonach stopnie oficerskie.

Powodem do dumy strażackiej w gminie, są coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział biorą jednostki z poszczególnych wsi. Sponsorem tych ważnych, sprawdzających umiejętności zmagań jest wójt Halina Kowalkowska i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grucie.

W tym roku zawody odbyły się 3 czerwca i, jak zawsze, trwały kilka godzin. Wzięło w nich udział piętnaście drużyn: cztery młodzieżowe, trzy kobiece i osiem seniorów. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym wyznaczył młodszego brygadiera Pawła Stachowicza.

Zawody rozegrano w następujących konkurencjach: 1. wg regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF (bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe), 2. wg regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C (bieg sztafetowy z przeszkodami 7×50 metrów i ćwiczenia bojowe).

A oto klasyfikacja generalna zawodów wg regulaminu CTiF (chłopcy): 1 miejsce OSP Gruta, 2 m. OSP Boguszewo, 3 m. OSP Słup.

Klasyfikacja generalna w tej samej kategorii – dziewczęta z OSP Gruta były jedynymi startującymi. Osiągnęły bardzo dobry wynik 984,35 punktów.

Jeśli chodzi o seniorów, klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 1 miejsce OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta II, 3 m. OSP Plemięta II, 4 m. OSP Plemięta I, 5 m. OSP Gruta I, 6 m. OSP Salno, 7 m. OSP Słup, 8 m. OSP Gołębiewko.

Natomiast w przypadku kobiet klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 1 miejsce OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta i III OSP Boguszewo II.

Niedzielne zawody to nie tylko rywalizacja na boisku w Mełnie, ale także szczególny moment na docenienie pracy naszych druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. kujawsko-pomorskiego nr 10/3/2018 z dnia 21 lutego br. strażacy naszej gminy odznaczeni zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Natomiast Uchwałą nr 2/2018 z 13 lutego br. wielu z nich otrzymało odznakę Wzorowy Strażak.

Odznaczenia wręczali: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP Sławomir Chyła, brygadier Robert Gutowski i Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta.

Wójt ufundowała puchary i nagrody. Zwycięska ekipa drużyn młodzieżowych w nagrodę pojedzie na letni wypoczynek do Piły-Młyn.

Naszym druhom gratulujemy osiągniętych wyników na zawodach, a wszystkim odznaczonym satysfakcji z docenienia ich strażackiego trudu.

Tekst/foto: RAS