Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK


ognikMając na uwadze troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, KM PSP w Grudziądzu podjęła przedsięwzięcie mające na celu możliwość zapoznania się z wiedzą przekazywaną podczas wizyt w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK w formie on-line, poprzez stronę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu: https://youtu.be/yK-K38YuNBs https://youtu.be/5YNFf-fKk4g