Konsultacje społeczne na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030

Szanowni Państwo,

Gmina Gruta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030.

Konsultacje będą trwały w okresie od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania przez zainteresowanych mieszkańców Gminy Gruta uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021-2030 na druku dostępnym w załączniku lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta, w terminie prowadzenia konsultacji.

Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać w następujący sposób:

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Gruta,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres n.olechnowicz@gruta.pl,
– w formie papierowej za pośrednictwem placówki pocztowej Poczty Polskiej na adres siedziby Urzędu Gminy Gruta (Gruta 244, 86-330 Mełno).

Dla mieszkańców nieposiadających dostępu do strony internetowej projekt Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030, jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Natalia Olechnowicz- Mućka (tel. 56 46 83 121 lub 512 925 237)

Wizyta Posła na Sejm RP w naszej gminie

W dniu 22 marca 2021 roku Gminę Gruta odwiedziła Pani Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, która wspierała działania władz gminy związane z przywróceniem Posterunku Policji w Grucie. Dziękujemy Pani Poseł za zaangażowanie w naszej sprawie. To dzięki dobrej współpracy #MSWiA oraz samorządu, Policjanci mogli powrócić do gminy. Pani Poseł odwiedziła również nowo otwarty Posterunek oraz przekazała list gratulacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejna wizyta w naszej gminie

Dziś gminę Gruta wizytował Pan Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego wraz z nowym Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu – Panem Rafałem Zielińskim. Spotkanie w Urzędzie Gminy poprzedził przegląd dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gruta. Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy władz powiatu z naszą gminą na rok 2021 i lata następne. W tym roku w budżecie samorządu powiatu zaplanowano wykonanie dalszej przebudowy drogi powiatowej Dąbrówka Królewska-Gruta na odcinku w Salnie. Ponadto PZD w Grudziądzu jest obecnie w przygotowaniu dokumentacji projektowej na remont i przebudowę drogi powiatowej Pokrzywno-Słup oraz drogi Boguszewo-Czeczewo.

KONKURS PLASTYCZNY „Szanuję Ziemię – śmieci oddaję na PSZOK”

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych oraz placówki zapewniającej opiekę dla dzieci do lat 3 z terenu Gminy Gruta. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół znajdujących się na terenie gminy Gruta, a także dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie gminy Gruta, ale uczęszczająca do szkół poza jej granicami.  Regulamin oraz karta zgłoszenia w załączniku.

Remont zakończony :)

Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Nicwałdzie. Prace wykonywane są w całości systemem gospodarczym przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. W ten sposób wyremontowano całość posadzki w pomieszczeniach świetlicy, gdzie zostały ułożone nowe płytki podłogowe. Prace zostały sfinansowane po części z budżetu sołeckiego oraz budżetu gminy. Nowa podłoga będzie na pewno cieszyć mieszkańców Nicwałdu. To kolejny „dobrych praktyk” i wzajemnej współpracy w gminie. Dziękujemy władzom sołeckim za zaangażowanie🙂

Wizyta przedszkolaków w GCK

22.12.2020 r. przedszkolaki z terenu gminy Gruta odwiedziły Szopkę Bożonarodzeniową w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Pomimo mało świątecznej pogody, oprócz zwiedzania gminnej szopki, dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie w świątecznej ramce i… spotkać trzech “Mikołajów”, tj. Wójta Gminy Gruta – Waldemara Kurkowskiego, Z-cę Wójta – Tomasza Groszewskiego oraz Panią Mikołajową Dyrektor GCK – Hannę Szumotalską. Mikołajowie rozdali dzieciom słodycze, a przy okazji odebrali zamówienia na świąteczne prezenty od dzielnych przedszkolaków. Wesołe miny naszych najmłodszych mieszkańców mówiły same za siebie!!! Jeszcze raz składamy wszystkim życzenia Wesołych Świąt!