Rodacy Bohaterom


Kresy Wschodnie, które po II wojnie światowej zostały poza granicami Polski są w dalszym ciągu zamieszkiwanie przez naszych rodaków – Sybiraków, byłych żołnierzy AK czy wreszcie tych, którzy w wyniku politycznych ustaleń znaleźli się za wschodnią granicą naszego kraju. To właśnie do nich kierowana jest akcja Rodacy-Bohaterom realizowana od 2010 r. przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Dołączyli do niej już kolejny raz uczniowie z Gruty i Boguszewa, którzy odpowiedzieli na apel Tomasza Piwowarskiego i razem z Małgorzatą Kwiryng (SP Boguszewo) i Katarzyną Rafalską ( SP Gruta) zorganizowali zbiórkę żywności oraz akcję malowania kart pocztowych dla naszych rodaków. Szczególnie mocno w pomoc naszej Polonii za wschodnią granicą zaangażowali się uczniowie  kl. Vb z Boguszewa oraz Zosia Bernacka z SP Gruta, która kierowała akcją z ramienia gruckiej młodzieży. Dzięki ofiarnej postawie mieszkańców Mełna, Boguszewa, Gruty, Kitnowa czy Linowa w tym parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła udało się zebrać wiele produktów żywnościowych, które razem z ponad 60 kartkami  własnoręcznie namalowanymi przez uczniów trafią do naszych rodaków, którzy mimo upływu lat kultywują i podtrzymują polskość na dawnych terenach II RP.