Gminne Centrum Kultury w Grucie rozpoczęło realizację Projektu FIO pn” Razem możemy wszystko ” – zajęcia z rehabilitantem

Zajęcia plastyczne w GCK

Od Września 2019r. w Gminnym Centrum Kultury co poniedziałek organizowane są zajęcia plastyczne oraz fotograficzne.  Zainteresowanie zajęciami jest duże i frekwencja też na każdych zajęciach jest bardzo zadowalająca, zarówno na plastyce jak i fotografice dzieci mogą rozwijać swoje zdolności
i poprawiać kreatywność. Mamy nadzieję że z każdymi zajęciami dzieci będzie przybywać, a my już dzisiaj zapraszamy na kolejne zajęcia.

Wigilia Klubu Seniora

Dnia  19.12.2019r  odbyła się Wigilia Klubu Seniora. Seniorzy spotkali się w licznym gronie  aby móc podzielić się opłatkiem, pośpiewać kolędy oraz spędzić ten czas w miłej atmosferze . Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Hanna Szumotalska złożyła wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe po czym odbyło się symboliczne podzielenie się opłatkiem oraz tradycyjne wspólne śpiewanie kolęd.

Gminne Centrum Kultury w Grucie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

logoProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W listopadzie odbyło się pierwsze  spotkanie z animatorem dla osób starszych , natomiast od grudnia seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem oraz dietetykiem . Mogą poprzez te spotkania poćwiczyć pamięć, dowiedzieć się ważnych informacji na temat zdrowego żywienia oraz zadbać o swoją sprawność fizyczną .

„Klub Seniora sposobem na aktywność”

Data dodania: 31.10.2019 r.
godz. 9:29

logo

Gminne Centrum Kultury w Grucie   od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje
Projekt objęty grantem  pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie uczestników poprzez zastosowanie czterech instrumentów aktywnej integracji.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

spotkanie inaugurujące
– spotkania z psychologiem
– spotkania integracyjne z animatorem
– zajęcia z dietetykiem
– zajęcia rehabilitacyjne
– wyjazdy studyjne
– spotkanie podsumowujące

 

Szansa na finanse i… spotkanie biblioterapeutyczne

Popołudnie 21 marca  w GCK – kolejne spotkanie seniorów z Klubu Wiecznie młodzi. Tego dnia dość szczególne, ponieważ zaproszony został na nie wójt Waldemar Kurkowski  i Monika Wróbel, kierownik GOPS Gruta.

Powodem ich obecności było poinformowania seniorów o planach samorządu gminy w zakresie  pozyskania środków w ramach WIELOLETNIEGO PROGRAMU SENIOR+ na lata 2015-2020, finansowanego z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Wójt oznajmił, iż planuje jeszcze w tym roku ubiegać się o  kwotę 125 tys. na  przebudowę  i remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora oraz o 25 tys. zł na jego  wyposażenie.

Merytoryczną stroną zajmą się Monika Wróbel i Hanna Szumotalska – dyrektor GCK.  Ponadto tegoroczny wniosek  otworzy w przyszłym roku możliwość ubiegania się o dofinansowanie na bieżącą działalność Klubu, w którym z tygodnia na tydzień przybywa uczestników.

– Starania o dofinansowanie to troska o starszych mieszkańców – podkreślił wójt, zdaniem którego realizacja zamierzenia przyczyniłaby się przede wszystkim do jednego, że panie i panowie z Klubu Wiecznie młodzi mogliby spotykać się w dużo lepszych warunkach niż dotychczas i korzystać z różnorodnych atrakcji i możliwości, jakie daje uczestnictwo w Klubie Senior+. Przekazana informacja bardzo ucieszyła seniorów.I to była pierwsza istotna rzecz tego dnia.

Druga związana była już z cyklicznym spotkaniem się seniorów. Prowadząca Klub Hanna Szumotalska zaprosiła Annę Fabrykiewicz, kierownik Biblioteki Publicznej w Grucie, która poprowadziła spotkanie biblioterapeutyczne. Jego tematem było pojęcie nadzieja.

Klubowicze zastanawiali się, jak często używamy zwrotu mam nadzieję i co on tak naprawdę znaczy…? – W jaki sposób można pomóc swojej nadziei, ano tak samo jak można pomóc… szczęściu – podpowiedziała bibliotekarka.

Pojawił się motyw cegły, z której można zbudować mur i odgrodzić się od ludzi i świata, ale też można zbudować most i być z ludźmi. – W końcu człowiek to istota społeczna i potrzebuje drugiego człowieka – wyjaśniała A. Fabrykiewicz. Były zabawy ruchowe „prawo dżungli” i świetnie przyjęty masażyk na ocieplenie kontaktów.

Jak zawsze zajęcia wzbogacone były o zabawy pobudzające koncentrację, jak chociażby ruch metodą Denninsonów. Było też oczywiście literacko, zaprezentowane zostały wiersze Micheala Quaesta Mamy oraz opowiadanie Oczyszczenie z tomiku Krzysztofa Chrząstka.

Na koniec seniorzy dowiedzieli się, że każdego dnia dostają ogromny dar na swoje konto – 1440….(24 godziny) minut bezcennego życia i tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy.

Zajęcia w Klubie Seniora w GCK prowadzone przez A. Fabrykiewicz mają już  swoją wielomiesięczną historię. Jak można było wnioskować po uśmiechach i miłych słowach od pań i panów, cieszą się sporym zainteresowaniem. Zatem, jak zapewniła dyrektor Centrum, będą kontynuowane.

RAS

Wieczór kolęd i wierszy

tekstTo był piękny wieczór… We wtorek 11 grudnia dyrektor Hanna Szumotalska zaprosiła do Gminnego Centrum Kultury seniorów z Klubu Wiecznie młodzi i oczywiście wszystkich chętnych z naszej gminy, którzy chcieliby pośpiewać kolędy i posłuchać wierszy bożonarodzeniowych. Mimo paskudnej aury, sala w Centrum zapełniła się prawie maksymalnie.

Dyrektor po powitaniu i złożeniu życzeń zaproponowała wspólne śpiewanie kolęd, a w przerwach na scenie z wierszami świątecznymi zaprezentowały się uczennice szóstej klasy SP w Grucie, należące do Kółka Literackiego w GCK.  Julia, Dominika, Wiktoria, dwie Zofie i dwie Karolin czytały utwory między innymi: Tadeusza Kubiaka, ojca Franciszka Czarnowskiego i Jadwigi Zgliszewskiej.

Najpierw jednak były piękne polskie kolędy, od Lulajże Jezuniu, Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem po Kolędę dla nieobecnych. Śpiewano bardzo ładnie, na pewna spora w tym zasługa akordeonisty Bogdana Templina (współpracuje z zespołem wokalnym Złoty Wiek działającym
w GCK). Zarówno panie jak i panowie, także recytatorki nie żałowali głosów i wtorkowe kolędowanie niosło się poza mury budynku…

Po godzinie kolęd i wierszy dyrektor podziękowała seniorom za przybycie do Centrum, nie zapomniała też o dziewczynach z Kółka, pochwaliła je za dobre czytanie. Zapewne dla niektórych
gości niespodzianką był ostatni wiersz zaprezentowany przez Karolinę Kolęda grucka.

Noc wsie ogarnia, płatki śniegu tańczą za oknem,
dzwony kościoła do nieba ślą nutę za nutą.
Jeszcze godzina, dwie i szczęście nas dotknie,
aniołowie rozjaśnią niebo nad Grutą.

Przełamany opłatek w dłoniach dorosłych i dzieci,
choinki migocąc pozdrawiają stół wigilijny.
O, pierwsza gwiazda nad Grutą już świeci,
a blask jej z wolna obejmuje świat gminny.

Już Jezus maleńki śpi w matczynych ramionach,
cicha noc rozpostarła niebo rozgwieżdżone.
Księżyc zimne ognie zapalił przy wiejskich drogach,
by z pasterki trafiły do domów serca ciche i pokorne.

Radujmy się z tej kolędy, bo nasza, bo grucka.
Wszystko, co w nas złe, w przepaść rzućmy najgłębszą.
Miłość czerpmy zza okien, gdzie śnieżynka malutka
uśmiecha się do nas, choć ma buzię zmarzniętą.

Jak powiedziała dyrektor, to utwór napisany przez Stanisława Raginiaka. – Proszę państwa, dzięki naszemu instruktorowi mamy swoją kolędę…

(tng)

Zebranie kombatantów

Po kilkuletniej przerwie, w Gminny Centrum Kultury 10 grudnia 2018 roku spotkali  się członkowie Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Grucie.

Zebranie zwołała prezes Bernadeta Neumann i jego jedynym punktem miało być zawieszenie działalności Koła. Powód takiej decyzji był jeden: kombatanci zrzeszeni w Gminnym Kole to ludzie już bardzo sędziwi, nierzadko schorowani. Jak na początku  zaznaczyła pani B. Neumann: „Praktycznie działalność nasza polega na płaceniu składek”.

Na zebranie zaproszony został wójt Waldemar Kurkowski. – Jestem zaszczycony, że mogę być z państwem, że mogę spotkać się z tymi, którzy przeżyli wojnę, walczyli o wolność Polski. Chylę przed państwem czoła – zaczął prowadzący samorząd. Następnie podkreślił,  że jako wójt chciałby pomóc kombatantom w ich działalności i zaapelował, by nie  rozwiązywać Koła.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad ewentualnym dalszym prowadzeniem gminnego Koła. B. Neumann nadmieniła wójtowi, że kombatanci chcieliby, aby ich honorowym  prezesem została Hanna Szumotalska, dyrektor GCK. – Bardzo dobrze współpracuje się nam  z tą panią, zawsze możemy na nią liczyć – podkreśliła obecna pani prezes.

Wójt również zaakceptował takie rozwiązanie. H. Szumotalska wstępnie wyraziła zgodę, jednak ostatecznie o prowadzeniu Koła zdecyduje po omówieniu niebawem kilku zasadniczych spraw właśnie z wójtem W. Kurkowskim i B. Neumann.

Podczas spotkania Bernadecie Neumann wręczony został Kombatancki Krzyż Zwycięstwa, przyznany przez Zarząd Główny. Aktu udekorowania dokonała sekretarz Koła Celestyna Dubowska.

Był jeszcze jeden miły, ale już bożonarodzeniowy akcent, dyrektor H. Szumotalska przekazała wójtowi stroik wykonany przez instruktorki GCK.

RAS