Informacja

Informujemy, iż z dniem 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym (obowiązujące od 1 lipca br.). Nowelizacja ustawy wprowadziła min. prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz wprowadzenie zwolnień w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy poosiadają kompostownik i kompostują na nim bio odpady. W związku z powyższym od dni 1 lipca br. osoby zainteresowane w/w ulgą mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Grucie pokój nr 5 w celu złożenia nowej deklaracji. Ponadto informujemy, że zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/104/20 Rady Gminy Gruta z dnia 25 maja 2020 r., stanowi miesięczną kwotę w wysokości 1,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca przebywającego na wskazanej nieruchomości.

Komunikat w sprawie płukania wodociągu Boguszewo.

W związku z płukaniem wodociągu publicznego Boguszewo może nastąpić spadek ciśnienia wody lub jej całkowity brak w miejscowościach: Boguszewo, Kitnowo oraz Gołębiewko.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 564683121 lub 537205108

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

18 maja 2020 był wyjątkowym dniem dla nas wszystkich. Tego dnia bowiem nasz kochany Jan Paweł II obchodził swoje 100 urodziny. Niestety nie ma Go już z nami. Piętnaście lat temu odszedł do Domu Ojca. Wierzymy, że teraz czuwa nad nami z nieba.

Tego dnia planowane były uroczyste obchody urodzin Papieża w naszej szkole. Niestety nie mogliśmy zrealizować naszych pragnień ze względu na pandemię.

W nasze szkolnej społeczności do obchodów 100 rocznicy urodzin zaczęliśmy przygotowywać się już w listopadzie 2019 r. Dnia 4 listopada z okazji imienin Jana Pawła II odbyła się uroczystość w szkole. Był piękny montaż słowno-muzyczny oraz wystawa poświęcona temu Wielkiemu Polakowi. Wierzymy, że Jan Paweł II nad nami czuwa, jest z nami i opiekuje się wszystkimi. Opatrzność sprawiła, że był w listopadzie w naszej szkole tak blisko w wierszu, piosence i pamiątkach, które po sobie pozostawił.

Wystawa, którą mieliśmy w listopadzie w szkole na dzień 18 maja 2020 r. trafiła do kościoła w Okoninie. Tam wierni, choć nieliczni, mogli się z wystawą zapoznać. Mamy nadzieję, że dzięki łączom internetowym obejrzało ją więcej osób.

Lekcje religii w maju także mieliśmy poświęcone Janowi Pawłowi II. Także najmłodsi swoją miłość do drogiego Ojca Świętego wyrazili wykonanymi przez siebie serduszkami. Nie zabrakło także osób, które odpowiedziały na gminny konkurs wykonując flagi papieskie. Dzięki temu wszystkiemu czuliśmy obecność Jana Pawła II wśród nas.

Nasza szkolna społeczność prosi, abyś był z nami i sprawił, byśmy jak najszybciej zdrowi powrócili w mury naszej szkoły.

D.K.

“Kamienie pamięci”

logo-kamienie-pamie-ci

Projekt „Kamienie pamięci”  realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu upamiętnienie zwyczajnych ludzi, dzięki którym jesteśmy krajem suwerennym i niezawisłym.  Tegoroczna edycja projektu ma na celu upamiętnienie osób, które broniły niepodległej Polski w czasie wojny z bolszewikami w latach 1919-1921. Z tej okazji uczniowie ze szkół w Grucie i Boguszewie razem ze swoim opiekunem Tomaszem Piwowarskim  odszukali bohaterów tamtych czasów i z pojedynczych „śladów pamięci” przedstawili historię dwóch mieszkańców miasta, z którego wywodzi się patron gruckiej szkoły płk. pil. Florian Laskowski.  Osobami tymi są uczeń, harcerz i żołnierz Stefan Cierplikowski, który poległ w bitwie warszawskiej, o której ambasador brytyjski lord Edgar Vincent D’Abernon powiedział, że była to  osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Drugą postacią, o której opowiedzieli nasi uczniowie to Ignacy Nogala, który w pogoni za bolszewikami dotarł aż pod Żytomierz.

Zapraszamy do poznania ich losów.