Rezygnacja przewoźnika

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rezygnacją dotychczasowego przewoźnika z obsługi linii autobusowej Jasiewo-Słup-Orle-Salno-Dąbrówka-Annowo-Grudziądz informujemy, że Urząd Gminy w Grucie prowadzi poszukiwania nowej firmy, która zapewniłaby dojazd młodzieży szkolnej do szkół średnich w Grudziądzu.

Niestety zbyt późno przekazana informacja o braku możliwości transportu dzieci do szkół ponadpodstawowych spowodowała, że na wskazanej wyżej trasie mogą się nie odbywać dowozy w pierwszych tygodniach września.

Organizacja dowozów młodzieży do szkół średnich nie jest zadaniem własnym gminy, jednakże dokładamy wszelkich starań aby zapewnić dzieciom możliwość dotarcia do miejsca nauki. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Ponadto prosimy osoby, które byłyby zainteresowane pracą na stanowisku kierowcy autobusu o kontakt z Urzędem Gminy w Grucie.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Drodzy rodzice!

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, informujemy o godzinach rozpoczęcia w poszczególnych szkołach w dniu 1 września 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Boguszewie 8.00

Szkoła Podstawowa w Grucie 8.30 – msza św. w Kościele Parafialnym w Grucie, 9.30 uroczystość w szkole

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie 9.00

Szkoła Podstawowa w Plemiętach  8.30

Szkoła Podstawowa w Słupie  8.00

Odwozy do szkół w bieżącym roku szkolnym będą realizowane na tych samych zasadach co w poprzednim roku, polegające na zakupie biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z dowozów (zakupu biletów dokonuje Gmina Gruta, rodzice nie ponoszą żadnych kosztów). Dowóz będzie realizowała Firma Przewóz Osób Wilemscy Daniel Wilemski, Kamil Wilemski S.C. ul. St. Komoniewskiego 2, 14-220 Kisielice.

Autobusy będą wyjeżdżały z Gruty o godzinach:

– W kierunku SP Nicwałd 7.00,

– w kierunku SP Boguszewa 7.00,

– w kierunku SP Słup 7.00,

– w kierunku SP Plemięta 7.05.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów szkolnych podajemy w załączeniu.

Uczniom życzymy powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym!

UWAGA! KINO LETNIE PRZENIESIONE!

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z ryzykiem niesprzyjającej pogody w najbliższy piątek – postanowiliśmy przenieść kino letnie z ogrodu Gminnego Centrum Kultury do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grucie.
Godziny pozostają bez zmian. Startujemy o godzinie 18.00
Liczymy na Państwa wyrozumiałość:)

 

“Pomysłowy witacz dożynkowy 2021”

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje trzecią edycję wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2021” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 roku. Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.

 Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Do konkursu gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Po wyłonieniu laureatów konkursu gminy na terenie których znajdują się zwycięskie sołectwa otrzymają z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę finansową.
Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:
Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

 Zachęcamy do udziału w konkursie.


Załączniki