“Dziewczynka z Zapałkami”


Kilkuminutową owacją na stojąco i burzą oklasków zakończyło się wczorajsze przedstawienie teatralne przygotowane przez Teatr Dziecięcy działający przy SP w Plemiętach. “Dziewczynka z Zapałkami” tak się spodobała, że sam Hans Christian Andersen postanowił zmienić zakończenie baśni na bardziej pozytywne! Tym samym, radosnym akcentem, wraz z licznie zgromadzoną społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi, pożegnaliśmy Żłóbek.
Na zakończenie uroczystości gospodarze wręczyli upominki nie tylko Małym – Wielkim aktorom, lecz także dyrekcji szkoły oraz opiekunom kółka teatralnego.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy – i już czekamy na kolejne przedstawienia!


Poniżej krótka foto-relacja dla tych, którzy nie mogli byś z nami w dniu wczorajszym!