Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Gmina Gruta strażakami stoi od wielu lat. To niewątpliwie ewenement na skalę krajową. Nasza ziemia nie dość, że może być przykładem ofiarnej służby druhów, to na uwagę zasługuje również fakt, że wielu naszych strażaków na przestrzeni lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, często mając na pagonach stopnie oficerskie.

Powodem do dumy strażackiej w gminie, są coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział biorą jednostki z poszczególnych wsi.

W tym roku zawody odbyły się 20 maja i jak zawsze, trwały kilka godzin. Wzięło w nich udział 11 drużyn (w tym 5 młodzieżowych, 2 kobiece i 4 seniorów). Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym był młodszy brygadier Paweł Stachowicz.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

1) według regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF, bieg sztafetowy, rozwinięcie bojowe,

2) według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych – rozwinięcie bojowe

Klasyfikacja generalna (według regulaminu CTiF) wygląda następująco:

dziewczęta – 1 m. OSP Gruta, 2 m. OSP Boguszewo.

chłopcy – 1 m. OSP Boguszewo, a 2 miejsce ex aequo OSP Gruta oraz OSP Plemięta.

Klasyfikacja generalna zawodów w klasie seniorzy przedstawia się następująco: 1 m. OSP Plemięta, 2 m. OSP Boguszewo, 3 m. OSP Gruta I, 4 m. OSP Gruta II. Natomiast wśród kobiet 1 m. zajęło OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Sekretarz Gminy Gruta Pani Sabina Kamińska,  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu mł. bryg. Tomasz Zdrojewski oraz Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła.

Wiele konkurencji było naprawdę emocjonujących. Strażacy do zawodów przygotowali się bardzo starannie, stąd i w końcowych rezultatach różnice między poszczególnymi drużynami były niewielkie.

Podsumowując zawody Pani Sekretarz Sabina Kamińska powiedziała między innymi, że cieszy się z wysokiego poziomu wyszkolenia druhów, bo ich fachowość gwarantuje szybką pomoc w razie zagrożenia pożarowego, ale też w każdej innej trudnej dla mieszkańców gminy sytuacji.

– Sobotnie zmagania druhów stały na dobrym poziomie i co istotne, nie było też wypadków i kontuzji – z satysfakcją stwierdził prowadzący rywalizację mł. Bryg. Paweł Stachowicz.

Druhom dopisała pogoda. Obecnym na zawodach serwowano smaczną grochówkę.

Naszym druhom gratulujemy osiągniętych wyników na zawodach i zapraszamy Państwa do zapoznania z fotorelacją 😊

« z 5 »
Rusza budowa hali sportowej w Nicwałdzie

Rusza budowa hali sportowej w Nicwałdzie

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski podpisał kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji Firmą Wykonawczą OBIEKT z siedzibą w Grudziądzu. Wartość zadania wynosi prawie 6,3 mln zł, z czego 3 mln złotych pochodzą z otrzymanego z Ministerstwa Sportu dofinansowania, o które od 2 lat zabiegał samorząd gminy Gruta. Roboty będą obejmowały budowę nowej hali wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, jak również adaptację starej sali gimnastycznej na dwie nowe klasy. Pierwsze prace rozpoczną się już podczas tegorocznych wakacji. Wykonawca ma 25 miesięcy na całkowite zakończenie robót.

Od 1 czerwca 2023 r. zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/Z-12_pobierz+i+wydrukuj.pdf/e0fb33b4-5342-7cf5-3c73-ac32e51d63c3?t=1674465505028

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

  Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

I Gminny Konkurs „Mam Talent”

I Gminny Konkurs „Mam Talent”

W ubiegły czwartek, 11 maja 2023 roku pod patronatem Wójta Gminy Gruta odbył się I Gminny Konkurs „Mam Talent”, którego organizacji podjęli się dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Plemiętach. Konkurs, pomimo swojej pierwszej edycji zyskał sporą popularność, a jego uczestnicy pokazali, że naprawdę mają talent! Dzieci i młodzież szkolna występowała w kilku kategoriach wiekowych i rodzajowych. Gand prix konkursu otrzymała Maja Kozłowska z SP w Nicwałdzie za wykonanie występu wokalno-instrumentalnego. Na wszystkich uczestników czekały nagrody rzeczowe, a w przerwie na obrady Jury na gości czekał poczęstunek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników show, organizatorów konkursu oraz sponsorów wydarzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

« z 5 »