Konsultacje dot. przebiegu trasy ekspresowej S5 przez naszą gminę

Szanowni Państwo!

W dniu 10 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie trasy ekspresowej S5 przez Gminę Gruta. W trakcie konsultacji Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski przekazał mieszkańcom najnowsze informacje dot. planowanej inwestycji.
Poinformował również o piśmie jakie wpłynęło do naszego urzędu z GDDKiA w sprawie wzięcia pod uwagę wniosków mieszkańców oraz samorządów jakie pojawiły się w trakcie zebrań z mieszkańcami i uwzględnieniem tychże uwag przy planowaniu ostatecznego przebiegu trasy S5 przez naszą gminę. Na koniec zaprezentowano pisma i protesty jakie wpłynęły do urzędu oraz wraz ze stanowiskiem urzędu zostały przekazane do wiadomości GDDKiA. Wójt udzielił informacji na zadane pytania – pojawiające się w trakcie spotkania, i obecni mieszkańcy zgodnie zdecydowaną większością potwierdzili chęć kontynuowania starań o przeforsowanie wariantu alternatywnego przyjętego na Sesji Rady Gminy Gruta.

O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Konsultacje dot. przebiegu trasy S5 przez Gminę Gruta

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że w dniu jutrzejszym tj. 10 maja 2022 roku o godzinie 17.00 przeprowadzone będą konsultacje społeczne dot. przebiegu ⚠️‼️⚠️trasy ekspresowej S5 ⚠️‼️⚠️ przez naszą gminę.
Zapraszamy raz jeszcze wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie (sala narad Urzędu Gminy Gruta).