Gmina Gruta wyróżniona!

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska odebrała z rąk marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnienie jako laureat plebiscytu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.

 Celem projektu jest upowszechnianie i stymulowanie działań na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwijanie zakresu i wymiaru współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej. Oznacza to, że gmina Gruta, jako samorząd, stwarza przyjazne warunki dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

No Images found.

Tekst: OK./foto: Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna

Gazyfikacja Gminy Gruta

Jak już wcześniej Państwa informowałam na terenie naszej gminy rozpoczął się proces gazyfikacji.  Budowa sieci gazowej w pierwszej kolejności obejmie miejscowość Pokrzywno z uwagi na istniejącą już infrastrukturę gazową w sąsiedniej gminie. W październiku 2017 roku na nasze zaproszenie przedstawiciele Oddziału Gazowni w Grudziądzu i w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Pokrzywna. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zobowiązane były do złożenia odpowiednich wniosków, które stanowiły podstawę do wykonania niezbędnych ustaleń i analiz efektywności dla tego przedsięwzięcia. W kwietniu br. uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Gazowni w Bydgoszczy, podczas którego potwierdzono rozpoczęcie procesu gazyfikacji na terenie Gminy Gruta.

Aktualnie Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zajmujący się gazem w naszej gminie, wyłonił w drodze przetargu Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej sporządzeniu przystąpi do wykonania zadania.

Wspólnie z Państwem będziemy oczekiwać na wybudowanie pierwszego odcinka sieci gazowej w naszej gminie i na bieżąco będziemy przekazywać najnowsze informacje.

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

OGŁOSZENIE

W dniach 01.10.2018 r – 15.10.2018 r.      w Urzędzie Gminy w Grucie – biuro nr 4 w godzinach pracy Urzędu (tj. od 7.30 do 15.30) udostępniony jest do wglądu wyborców spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wójt Gminy Gruta

/ – / mgr Halina Kowalkowska

ru-0-r-660,660-q-80-n-0b744743a86ecab630d2248aa587e986omJNcspSpoliKOMUNIKAT

z dnia 02.10.2018 r.

dla mieszkańców miejscowości: Boguszewo, Kitnowo, Gołębiewko

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Boguszewo, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców zaopatrywanych ze stacji uzdatniania wody w Boguszewie. Przerwa w dostawie może potrwać do godziny 12:00.   Za wszelkie utrudnienia spowodowane brakiem wody uprzejmie przepraszamy, a mieszkańców prosimy  o wyrozumiałość.  Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

12 września br. Wójt Gminy Halina Kowalkowska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”.  Całkowita wartość projektu wynosi 895 757,14 zł, a udzielone dofinansowanie do wydatków kwalifikowalnych projektu to kwota  541 842,62 zł.  W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Plemiętach, biblioteki w Grucie oraz urzędu gminy. Okres realizacji projektu zakończy się w październiku 2019 r. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie w roku bieżącym prac w budynku świetlicy, natomiast etap drugi dotyczy przeprowadzenia robót w roku 2019 w budynkach biblioteki i urzędu.

WIELKIE ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY

Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywamy wiedzę, ale przede wszystkim uczymy się życia. To miejsce, w którym zostawiamy część siebie i które zabieramy ze sobą w dalszą podróż. Jej mury oddychają emocjami tych, którzy ją tworzyli, i tych, którzy kształtują ją dzisiaj – nauczycieli i innych pracowników, uczniów i ich rodziców oraz wszystkich mieszkańców, którym jej dobro leżało na sercu.

 Takim właśnie miejscem jest nasza szkoła – Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie. I chociaż początki gruckiej oświaty sięgają XVII wieku, to historia naszej szkoły w budynku, w którym dziś funkcjonuje, ma swój początek w 1968 roku.

21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy pięćdziesięciolecie naszej szkoły. Jubileusz został niezwykle starannie przygotowany przez całą społeczność naszej placówki przy ogromnym wsparciu władz gminy Gruta oraz środowiska lokalnego. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy, których losy splotły się z historią gruckiej szkoły.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Uczestniczyła w niej cała społeczność naszej placówki. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobie patrona kpt. Floriana Laskowskiego. Uczciwszy tym symbolicznym gestem Jego cześć, wszyscy przeszli do szkoły, w której kontynuowano uroczystość.

Uczestnicy zostali zaproszeni do pięknie udekorowanej hali sportowej, gdzie przywitała ich recytacją napisanego przez siebie wiersza pt. „Okrągłe urodziny” jedna z naszych najlepszych uczennic – Paulina Gogolin. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Adrianna Brzyska. Poproszony o zabranie głosu dyrektor szkoły pan Krzysztof Ficek serdecznie przywitał wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość. Wśród tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Ryszard Bober, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz, Starszy Wizytator pani Irena Zielińska, Wicestarosta Grudziądzki pan Marek Szczepanowski, Wójt Gminy Gruta pani Halina Kowalkowska, przedstawiciele Urzędu Gminy Gruta – sekretarz Gminy Gruta pan Jarosław Poznański, Skarbnik pani Halina Saucha, Inspektor Oświaty pani Renata Kurkus, Księgowy pan Tomasz Sobociński, radni oraz sołtysi wsi gminy Gruta, księża parafii w Grucie oraz parafii ościennych, Rada Rodziców z przewodniczącą panią Joanną Worytko, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Gruta i Szkoły Podstawowej ze Świecia nad Osą, sponsorzy nowego sztandaru oraz przedstawiciele instytucji lokalnych, a także byli dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, pracowni niepedagogiczni oraz wszyscy obecni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Następnie pan K. Ficek wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił ponadczasowość kluczowej dla rozwoju wychowanków relacji mistrza z uczniem na tle zmieniających się czasów i gwałtownego rozwoju techniki. Złożył także wszystkim podziękowania za ofiarną pomoc i życzył przyszłości pełnej satysfakcji i radości.

Jako następna przemawiała wójt Gminy Gruta pani H. Kowalkowska, która podkreśliła rolę, jaką pełni szkoła w naszej małej ojczyźnie oraz powiedziała o wpływie, jaki ma na swoich wychowanków. Przekazała także społeczności szkolnej hojny dar – instrument klawiszowy (keyboard).

Kolejnym punktem akademii było wbicie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych. Do tego ceremoniału zaprosił wicedyrektor szkoły pan Roman Zadykowicz tych, dzięki którym możemy się cieszyć nowym sztandarem: wójt Gminy Gruta panią Halinę Kowalkowską, przewodniczącego Rady Gminy pana Piotra Szynkowskiego, gospodarza placówki pana Krzysztofa Ficka, sołtys Gruty panią Ewę Schmidt, przewodniczącą Rady Rodziców panią Joannę  Worytko, państwa Ewę i Adriana Brzyskich, państwa Kwiatkowskich  z firmy „Linodrób” w Linowie, pana Romana Lubiszewskiego, państwa Anielę i Jana Neumannów, pana Ziemowita Rębisza, pana Henryka Szrama, państwa Karolinę i Grzegorza Wantoch-Rekowskich oraz przedstawiciela firmy „Węglopasz”.

Podziękowania zostały uświetnione występem recytatorskim ucznia Bartosza Jabłońskiego. Następnie pan K. Ficek poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków szkoły. Po wyprowadzeniu sztandaru wystąpił nauczyciel historii pan Tomasz Piwowarski, będący jednocześnie pasjonatem lokalnych dziejów i autorem publikacji związanych z historią gminy Gruta. W swoim wystąpieniu przedstawił zarys losów Szkoły Podstawowej w Grucie i poinformował o właśnie wydanej broszurze rocznicowej.

Następnie nadszedł czas na występy uczniów. Najpierw zaprezentowały się uzdolnione wokalnie uczennice: Paulina Jaranowska i Kaja Bonas. Zebrani mogli też podziwiać żywiołowy taniec z pomponami dziewcząt klas piątych, przygotowany przez panią Joannę Sokołowką. Kolejnym punktem była prezentacja osiągnięć sportowych uczniów, a trzeba podkreślić, że zarówno w przeszłości, jak i teraz, są one imponujące. Z dumą zaprezentowaliśmy tych, którzy dziś rozsławiają nie tylko imię naszej szkoły, ale także naszej małej ojczyzny – Gruty, na arenie krajowej i międzynarodowej. Są to uprawiające kolarstwo Maja Tracka i Kaja Bonas oraz trenujący podnoszenie ciężarów Miłosz Średziński i Igor Osuch. Prezentacje uczniowskiej zakończył występ grupy tanecznej, który został przygotowany pod okiem pani Marzeny Samborskiej. O oprawę muzyczną całej uroczystości, którą uświetnił swoimi występami wokalnymi, zadbał nauczyciel muzyki pan Karol Kosik.

Po opuszczeniu hali wszyscy otrzymali publikację rocznicową oraz udali się na zwiedzanie szkoły, podczas którego mogli obejrzeć m.in. wystawy pucharów i zdjęć, a także wpisać się do księgi pamiątkowej.  Udostępnione zostały także kroniki szkoły i poszczególnych klas, sięgające przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych po czasy współczesne. Były one źródłem wielu wzruszeń absolwentów, którym jak żywe stawały przed oczami dawne czasy… Obchody zakończyły się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez nasze niezrównane panie kucharki.

I dzisiaj, gdy ta piękna uroczystość także stała się historią, chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli być jej częścią. Razem przeżyliśmy coś naprawdę niezwykłego.

Dziękujemy.

(red. J. Śródka, E. Czubaszek)