Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

05.02.2019r. w godz. 0800-1300 –  Nicwałd 1,2,3,6,7,9
07.02.2019r. w godz. 0730-0900 – Słup 4,5,6,7,8,9
08.02.2019r. w godz. 0830-1430 – Słup  3

Podsumowanie akcji FERIE w BIBLIOTECE

Jak co roku, we ferie, Biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży – w pierwszym tygodniu były one w Grucie, Boguszewie i Nicwałdzie, a w drugim w Okoninie.  Na uczestników czekała moc atrakcji- od zajęć manualnych (robienie skrzatów z wełny, skrzatów norweskich z brodą, wazonów z decoupage i inne) przez zajęcia plastyczne (laurki dla Dziadków i Babć, ilustracje do przeczytanych bajek, etc.), zajęcia z recyklingu (piękne drzewka z rolek po papierze i starych płyt CD, zabawne ćwiczenia z segregacji śmieci), po liczne zajęcia ruchowo- sportowe. Frekwencja wynosiła od 5-15 dzieci dziennie. Niektóre placówki biblioteczne, dzięki wsparciu swoich Sołectw, miały zapewnione słodycze i napoje.

Filia w Okoninie, jak co roku, przygotowała uroczysty Dzień Babci i Dziadka, na który dzieci przygotowały sporo niespodzianek dla swoich ukochanych Seniorów. Poczęstunek przygotowała Bibliotekarka z Okonina wraz ze Stowarzyszeniem Empiria.

Tegoroczne ferie w Bibliotece, jak potwierdzały dzieci, bardzo im się podobały, a uśmiech z twarzy im faktycznie nie schodził. Dziękujemy wszystkim za udział i oczywiście zapraszamy na kolejne wydarzenia w naszych Bibliotekach. Szukajcie na stronie biblioteka.gruta.pl oraz na fb Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie.

No Images found.

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuję, że od dnia 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat w chwili składania wniosku).

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Wnioski o przyznanie karty dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie od poniedziałku do czwartku w godz. 700 do 1530, w piątek od 700 do 1300 oraz w załączeniu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie  www.rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl

Informacja dot. ASF

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu przekazuje w załączeniu pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o sygnaturze WIWz.913.7.2.2019 dotyczące działań związanych ze zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF, określono w nim zasady postępowania podczas planowanych w dniach 31 stycznia 2019r. do 28 luty 2019 r. wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych.


Załączniki

Informacja nt. odpadów

pojemnikiInformujemy, że w związku z faktem, iż pracownicy MWiO Grudziądz nie są uprawnieni do wejścia na teren nieruchomości, z której odbierane są odpady – uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Gruta o wystawianie pojemników z odpadami przed posesję od godziny 6:00 rano w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niewystawienie pojemnika z odpadami przed odbiorem może skutkować nieodebraniem odpadów.

Jednocześnie wskazujemy, że w sytuacjach szczególnych (np. w przypadku osób starszych, schorowanych, etc.) istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gruta.

Nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny.

  1. Stanowisko: pracownik socjalny
  2. Liczba stanowisk : 1
  3. Miejsce wykonywania pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie oraz teren gminy Gruta,
  4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę/pełen etat

Szczegóły znajdą państwo w załączeniu.


Załączniki