UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie. Tytuł zadania publicznego: Wyjazd edukacyjno-integracyjny do gospodarstwa społecznego Toskania Kociewska