Zarządzenia nr 76, 77 oraz 78 z 2024 roku Wójta Gminy Gruta w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Gruta!

Wójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków straży pożarnej na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Gruta!

Data: 15 czerwca 2024 roku
Godzina: 10:00
Miejsce: Boisko w Mełnie

To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego nasze dzielne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą rywalizować w różnych konkurencjach sportowo-pożarniczych. Będzie to świetna okazja, aby zobaczyć ich umiejętności w akcji, i spędzić czas w gronie sąsiadów i przyjaciół!

Nie może Was tam zabraknąć! Przyjdźcie wspierać naszych strażaków i wspólnie bawmy się na świeżym powietrzu!

Do zobaczenia!

#GminaGruta #ZawodyStrażackie #OSP #Sport #Pożarnictwo

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Wójt Gminy Gruta zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród przydomowy i działkowy.

Pokaż swój ogród i pochwal się jego aranżacją. To miejsce, które tworzy niepowtarzalny klimat i jest idealne do spędzania wolnego czasu. ⛱️ W naszej gminie jest wiele pięknych i zadbanych ogrodów , dlatego zachęcamy do udziału. Najpiękniejsze i najciekawsze ogrody zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami , które będą wyjątkowym upominkiem dla ogrodników. ‍

Do konkursu mogą przystąpić pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie gminy Gruta. Zgłoszenia mogą dokonywać zarówno właściciele, jak i osoby trzecie. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można znaleźć w załączeniu oraz w siedzibie Urzędu Gminy, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej , która zawiera: imię i nazwisko , adres , numer telefonu oraz zdjęcia ogrodu (maksymalnie 5 zdjęć). Należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych ✅ i przesłać dokument pocztą tradycyjną , elektroniczną na adres gruta@gruta.pl lub dostarczyć go osobiście do Urzędu Gminy w Grucie, do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku. ‍♂️

Zgłoszenia przyjmujemy od 15 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku. O wyborze najpiękniejszych ogrodów zdecyduje Jury Konkursowe po wizytacji zgłoszonych ogrodów. ‍⚖️

Zachęcamy do udziału w konkursie! Niech wygra najlepszy ogród!

Załączniki

OGŁOSZENIE dot. Raportu o stanie Gminy Gruta za rok 2023

W dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2023, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad Raportem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos na poniższych zasadach:

  • złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Gruta pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (lista powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca);
  • w zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie;
  • zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie w Biurze Rady, pok. 6 do dnia 21 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu;
  • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15;
  • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Gruta oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy, pok. 6.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

(-) Piotr Dyś

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRUTA!

Drodzy Mieszkańcy!

Chcemy Was pilnie poinformować o sprawie, która dotyczy Waszego bezpieczeństwa. Otrzymujemy sygnały od mieszkańców na temat samochodu w kolorze jasno-szarym na niemieckich tablicach rejestracyjnych, którym poruszają się 3 starsze kobiety oraz mężczyzna kierowca ‍. Osoby te próbowały dostać się na teren posesji w Okoninie oraz siłą dostać się do domu.

⚠️ W związku z powyższym:

✔️ Zachowajcie szczególną ostrożność – bądźcie czujni na obce osoby kręcące się w okolicy.

✔️ Nie wpuszczajcie na teren swojej posesji nieznajomych – szczególnie opisanych powyżej osób.

✔️ Reagujcie natychmiast – w przypadku zauważenia ww. samochodu lub podejrzanych osób, niezwłocznie zgłaszajcie to na numer telefonu 112 .

Rozumiemy, że Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego apelujemy o zachowanie czujności. Informujcie sąsiadów, aby również byli świadomi potencjalnego zagrożenia. Wspólnie możemy zadbać o nasze bezpieczeństwo i spokój.

Bądźmy razem bezpieczni!