Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny