UCHWAŁA NR XIV/92/20 RADY GMINY GRUTA z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023.