Informacja dot. otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z dniem 1 września uruchamiamy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie.

PSZOK będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-14.00 i czwartek w godzinach 9.00 -16.00 oraz w kolejnym dniu roboczym, jeżeli dzień wyznaczony jest dniem wolnym od pracy.

W związku z wdrożeniem systemu wagowego pierwszy termin, w którym będzie można oddać do PSZOK-u posegregowane odpady to poniedziałek 6 września 2021 roku.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Edward Kaliński

Tel: 570 410 431

pszok@gruta.pl

W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Gruta w sprawie regulaminu korzystania z PSZOK-u wraz z załącznikami.

Końcowe pracę związane z PSZOKIEM

Trwają prace końcowe związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gruta. Najprawdopodobniej punkt zacznie funkcjonować wraz z początkiem czerwca br. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki 85% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. . Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 

 

PSZOK coraz bliżej…

Trwają prace związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta. Wykonawcą roboty budowlanej jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ZOJAX”, spółka cywilna Jan i Zofia Wildman z siedzibą w Zblewie. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych. Prace powinny zostać zakończone w pierwej połowie 2021 roku. Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

PSZOK coraz bliżej…

W dniu dzisiejszym do gminy Gruta trafił nowo zakupiony ciągnik marki New Holland T6.160 wraz z przyczepą 10t typu Tandem oraz kompleksowym wyposażeniem w postaci ładowacza czołowego, łyżki oraz zamiatarki. Radość i zadowolenie z nowego zakupu udzieliło się wszystkim. Sprzęt osobiście został przetestowany m.in. przez Wójta Gminy Gruta.
Nowy zakup stanowić będzie część wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Grucie, którego budowa rozpocznie się już pod koniec stycznia br. Ciągnik wraz z wyposażeniem został zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO K-P. za kwotę 442 800,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 85%, reszta została kosztów pokryta ze środków budżetu gminy.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

12