Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach /1

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, świecki, tucholski, wąbrzeski

Ważność: od godz. 03:00 dnia 27.08.2020r. do godz. 20:00 dnia 27.08.2020r.

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/1

Zjawisko: Burze z gradem/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.08.2020 do godz. 19:00 dnia 26.08.2020.

 Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ostrzeżenie hydrologiczne nr I:82

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dolna Wisła  (kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 10:09 dnia 22.08.2020 do godz. 23:00 dnia 22.08.2020

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie  istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 35%.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ostrzeżenie hydrologiczne nr I:35

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Zlewnia Wisły do ujścia Zgłowiączki (kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 22.08.2020 do godz. 06:00 dnia 23.08.2020

Przebieg: W obszarach występowania obserwowanych i prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość
przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 40 %.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/2

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.08.2020 do godz. 21:00 dnia 22.08.2020

 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do około 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.