MGŁA

CZK.6335.1.52.2016                                                            Bydgoszcz, 24 listopada 2016r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

Zjawisko:  Mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 19:00 dnia 24.11.2016 do godz. 9:00 dnia 25.11.2016

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność
do 50 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk:  Lech Buchert

Źródło informacji: IMGW-PIB,

Paweł Kozikowski
(dyżurny sporządzający meldunek)

CZK.6335.1.51.2016                                                            Bydgoszcz, 23 listopada 2016r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

Zjawisko:  Mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 16:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016

Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność
od 50 m do 200 m.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk:  Piotra Szewczak

Źródło informacji: IMGW-PIB,

Jacek Wróblewski
(dyżurny sporządzający meldunek)