Ostrzeżenie hydrologiczne nr I:82


Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dolna Wisła  (kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 10:09 dnia 22.08.2020 do godz. 23:00 dnia 22.08.2020

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie  istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 35%.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).