Ostrzeżenie hydrologiczne nr I:35


Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Zlewnia Wisły do ujścia Zgłowiączki (kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 22.08.2020 do godz. 06:00 dnia 23.08.2020

Przebieg: W obszarach występowania obserwowanych i prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość
przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 40 %.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).