Karta Dużej Rodziny


Wójt Gminy Gruta informuje, że od dnia 16 czerwca  br.  weszła w życie Uchwała Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzająca Kartę Dużej Rodziny, która  przyznawana jest rodzinie utrzymującej przynajmniej trójkę dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, uczących się  w szkole lub studiujących.    Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.  Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie  www.rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl