Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuję, że od dnia 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat w chwili składania wniosku).

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Wnioski o przyznanie karty dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie od poniedziałku do czwartku w godz. 700 do 1530, w piątek od 700 do 1300 oraz w załączeniu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie  www.rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl