Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, wzory oświadczeń oraz wzór informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych


Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, wzory oświadczeń oraz wzór informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Materiały

Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu 2021
Wniosek​_o​_przyznanie​_Karty​_Dużej​_Rodziny​_lub​_wydanie​_duplikatu.pdf 0.10MB

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZDKR-01
Oświadczenie​_o​_planowanym​_terminie​_ukończenia​_nauki​_w​_szkole​_lub​_szkole​_wyższej​_-​_ZKDR-01.pdf 0.08MB

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym – ZKDR-02
DSR​_Oświadczenie​_o​_pozostawaniu​_w​_dotychczasowej​_rodzinie​_zastępczej​_lub​_rodzinnym​_domu​_dziecka​_-​_ZKDR-02.pdf 0.08MB

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
DSR​_Oświadczenie​_dotyczące​_władzy​_rodzicielskiej​_-​_ZKDR-03.pdf 0.08MB

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną – ZKDR04
Informacja​_o​_osobach,​_które​_będą​_mogły​_wyświetlać​_kartę​_elektroniczną​_na​_swoich​_urządzeniach​_mobilnych​_-​_ZKDR-04.pdf 0.09MB