Zgłoś szkodę rolniczą


Urząd Gminy Gruta , z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, przypomina że istnieje możliwość zgłaszania przez producentów rolnych strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w swoich gospodarstwach rolnych.
Szacowanie szkód zaistniałych w wyniku suszy jak miało to miejsce od 2020r. odbywa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem strony internetowej https://aplikacje.gov.pl/app/susza , i pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, aplikacja ma zacząć działać około 20 lipca 2023r.
Producent rolny jeżeli będzie chciał zgłosić szkodę ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy poprzez wyżej wymienioną aplikację.
Zgłaszanie szkody jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.
Jeżeli producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała komisja gminna powołana przez Wojewodę po wcześniejszym zgłoszeniu szkody przez aplikację , wówczas powinien to zgłosić w Urzędzie Gminy Gruta w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody. W przypadku gdy rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej.
Urząd Gminy Gruta wystąpił do Wojewody o utworzenie komisji Gminnej podając skład i liczbę członków. Praca komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wtedy, gdy rolnik wcześniej zgłosi szkodę przez aplikację.
Wnioski do komisji będzie można składać w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy Urzędu, o konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.