Zapraszamy na spotkanie z s. Krystyną Włodarską ze zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej


Zapraszamy na spotkanie z s. Krystyną Włodarską ze zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. S. Krystyna jest naocznym świadkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – pracowała z nim przez ostatnie 2 lata życia ks. Jerzego w parafii w Warszawie. Przeżyła najważniejsze chwile ks. Jerzego – i prześladowanie, i zamordowanie, i pogrzeb.
Spotkanie odbędzie się 12 września 2023 roku w kościele w Grucie, po mszy świętej o godzinie 18.00.