Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos w siedzibie komisji właściwej dla Twojego miejsca zameldowania.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie zostaniesz ujęty w spisie wyborców.

Co możesz zrobić?
Złóż wniosek o ujęcie w stałym rejestrze wyborców w gminie, w której mieszkasz. Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta ma 5 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku i wydanie decyzji.

 

lub

Złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania w gminie, w której zamieszkujesz (bez meldunku) i w której masz zamiar głosować. Wnioski można składać do czwartku 12.10.2023 r.

lub

Pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek składasz w dowolnej gminie. Na złożenie wniosku masz czas do czwartku 12.10.2023 r.

Jeśli posiadasz profil zaufany wszystkie powyższe wnioski możesz składać online na stronie www.gov.pl

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.