Wniosek susza 2023


Rolniku, jeśli chcesz otrzymać protokół z oszacowania strat powstałych w Twoim gospodarstwie w wyniku suszy – MASZ OBOWIĄZEK złożenia wniosku o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Ponadto istnieje możliwość oszacowania powstałych strat przez komisję gminną. Jest to opcjonalne i samo oszacowanie strat przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o pomoc!

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód przez komisję gminną, proszeni są o złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta (pokój nr 5) w terminie umożliwiającym w/w oszacowanie.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w 2023 r.

 

Załączniki