Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie


Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie. Kompleksowej modernizacji zostaną poddane m.in. ogrodzenie, plac główny cemnatrza oraz kwatery żołnierzy Wojska Polskiego. Odrestaurowany zostanie również obelisk i cały teren cmentarza. Wizualizację projektu przedstawiają załączone fotografie. Zadanie zostało dofinansowane w 100% z dotacji pozyskanej z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł.

Prace restauratorskie i budowlane zostaną przeprowadzone przez 2 firmy: Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na listopad br.