Prace w Mełnie zakończone


Szanowni Państwo!
Informujemy, że prace patrolu saperskiego w Mełnie zostały zakończone z sukcesem! Miejsce znaleziska, które okazało się być niemieckimi bombami kasetowymi SD1 bez zapalników prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, zostało oczyszczone.

Specjaliści z patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Chełmnie wydobyli i podjęli niebezpieczne przedmioty, minimalizując ryzyko dla mieszkańców i otoczenia.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i współpracę w tych trudnych działaniach, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności.