Obietnice bez pokrycia? Nie w naszej gminie!


Trwa wyczekiwana od kilku pokoleń uczniów i ich rodziców SP w Nicwałdzie inwestycja – budowa nowej hali gimnastycznej 🤸‍♂️⚽🏓🏟️🤼‍♀️
Pełno wymiarowa hala sportowa powstaje na tyłach budynku SP Nicwałd, a koszt jej budowy został oszacowany na ponad 6 mln zł. Oprócz hali powstanie również nowoczesne zaplecze sanitarne i pomieszczenia dla nauczycieli. Dodatkowo w ramach zadania, obecnie istniejąca sala sportowa zostanie przekształcona w dwie sale lekcyjne, tak potrzebne rozwijającej się ciągle szkole. Wykonawcą generalnym prac jest firma OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu. Rozpoczęcie budowy hali wieńczy czteroletnie starania Wójta Gminy Gruta Pana Waldemar Kurkowski o pozyskanie niezbędnego dofinansowania. Dzięki staraniom obecnych władz samorządowych, inwestycja otrzymała wsparcie finansowe pochodzące z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz została objęta programem dwuletniego dofinansowania Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu “Mała Infrastruktura Sportowa”🤼‍♀️🏟️🏓⚽🤸‍♂️😉
Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa na terenie budowy został wprowadzony zakaz przebywania osób postronnych!