Nowe środki dla naszej gminy!


Razem z LGD idziemy po nowe środki dla naszej gminy 💰💰😉Dziś w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie na zaproszenie Wójta Gminy Gruta Pana Waldemar Kurkowski oraz LGD “Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, spotkali się sołtysi naszej gminy w celu odbioru “Pakietów animatora” – zestawów akcesoriów przeznaczonych do zajęć dla dzieci i młodzieży, sfinansowanych w ramach wspólnego projektu pn. “Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”. Ponadto Pani Ilona Licznowska – Kierownik Biura LGD zaprezentowała wraz z Wójtem ofertę nowej perspektywy unijnej na lata 2024-2029, o środki której zabiegać będzie można już od stycznia 2024 roku. Gmina Gruta jako partner LGD złożyła deklarację czynnego uczestnictwa w nowym okresie finansowania, w którym szczególnie bogata oferta zostanie skierowana do sołectw, KGW, stowarzyszeń i fundacji, a także pozostałych organizacji pozarządowych. O ogłaszanych konkursach i pozostałych formach wsparcia będziemy informować Państwa na bieżąco.