Dzień Sołtysa


W dniu 14 marca 2023 roku na sali narad Urzędu Gminy w Grucie wspólnie z sołtysami uczciliśmy obchodzony w ubiegłą sobotę Dzień Sołtysa. Zaproszeni goście otrzymali z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gruta okolicznościowe życzenia oraz “złoty medal” Super Sołtysa. Spotkanie rozpoczęły życzenia od przedstawicieli władz naszej gminy oraz podziękowania za bardzo dobrą współpracę władz sołeckich samorządem gminy Gruta. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat wspólnych zadań, które będą realizowane w poszczególnych sołectwach w tym roku. Sołtysom i członkom rad sołeckich raz jeszcze dziękujemy za trud pracy, życzymy dużo zdrowia i determinacji do pełnienia tej społecznej funkcji oraz głowy pełnej pomysłów na rzecz rozwoju naszej gminy i jej Mieszkańców