Rekrutacja do projektu – Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie – Gmina Gruta


Gmina Gruta zaprasza do udziału w projekcie: „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”

Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2021  r. do 31 grudnia 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób (10K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Gruta (dzieci, dorośli, młodzież- grupa mieszana) oraz 8 osób z otoczenia tych osób w okresie 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt skierowany jest do osób

  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Gruta,
  • nie biorących udziału w innym projektach dofinansowanych w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”.

Kryteria dodatkowe punktowane:

  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba zamieszkująca obszar rewitalizacji (Kitnowo, Jasiewo, Dąbrówka Królewska
    i Mełno ZZD),
  • osoba korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
  • Kobieta

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i animacji, w tym otwarte działania integracyjne:

– wydarzenie integracyjno-animacyjne „Dzień Dziecka”

– zajęcia sportowo- rekreacyjne,
– zajęcia animacyjno-edukacyjne,
– zajęcia animacyjno-sportowo-rekreacyjne,
– warsztaty edukacyjno-animacyjne (m.in. warsztaty teatralne, rękodzielnicze, robotyka),

– warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej (m.in. warsztaty florystyczne, kulinarne),
– spotkania z pedagogiem.

 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano udział osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie osobiście dokumentów do Urzędu Gminy Gruta lub przesłanie pocztą tradycyjną formularza rekrutacyjnego na adres Gruta 244, 86-330 Mełno z dopiskiem „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”.

Rekrutacja trwa od 19.03.2021-31.03.2021 r.

Uwaga!
W związku z nie skompletowaniem listy uczestników do projektu, proces rekrutacji zostaje wydłużony do 14.04.2021 r., zgodnie z zapisami § 6 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, pokój 12  w godzinach urzędowania. Osoba do kontaktu: Natalia Olechnowicz-Mućka, tel. 56 46 83 121 lub 512-925-237, adres e-mail n.olechnowicz@gruta.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Wartość projektu: 45 260,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 42 995,00 zł