Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta na okres 3 lat.

W załączeniu decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta na okres 3 lat.

Odczyt wodomierzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją uruchomiliśmy dla Państwa formularz umożliwiający podanie stanu wodomierza bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do korzystania z usługi 🙂

UCHWAŁA NR IV/29/19RADY GMINY GRUTA z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta

UCHWAŁA NR IV/29/19RADY GMINY GRUTA z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta

INFORMACJA w sprawie przeprowadzenia weryfikacji odbiorców wody

Gruta, dnia 17 stycznia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 informujemy, iż przystępujemy do przeprowadzenia weryfikacji odbiorców wody, która odbędzie się w terminie od 20 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

W związku z powyższym, każdy mieszkaniec powinien złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy na dostawę wody i(lub) odprowadzanie ścieków – dotyczy umów zawartych przed 02/2019.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr. 17 lub ze strony internetowej www.gruta.pl (ZAKŁADKA DLA MIESZKAŃCÓW -> DRUKI I WNIOSKI https://gruta.pl/wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wodelub-odprowadzenie-sciekow/
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu, tj.  od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartek godz. 7:00 – 16:00, piątek godz. 7:00 – 14:00.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 564683121 (wew. 110), tel. kom.: 537 205 108.