UCHWAŁA NR IV/29/19RADY GMINY GRUTA z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta