Ruszyła modernizacja


Trwają prace budowlane na terenie stacji uzdatniania wody w Mełnie. Wykonawcą robót jest firma Metrolog z siedzibą w Czerniewicach. Obecnie wykonywane są fundamenty pod nowe zbiorniki retencyjne. Po ich wybudowaniu rozpoczną się prace modernizacyjne wewnątrz budynku stacji. Koszt zadania wynosi prawie 4,3 mln zł i zostanie w większości pokryty z dofinansowania, otrzymanego w ramach programu rządowego Polski Ład. Jest to kolejny etap kompleksowej modernizacji gminnej sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w latach 2022-2023, której łączna wartość wynosi ponad 9,5 mln zł.