Koniec remontu świetlicy w Jasiewie

Koniec remontu świetlicy w Jasiewie

Zakończono remont w świetlicy wiejskiej w Jasiewie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. “Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w gminie Gruta”. Wysokość dofinansowania wyniosła prawie 160 tys. złotych, a wartość całego zadania wyniosła niecałe 200 tys. złotych. Wykonawcą prac była firma OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu. Kompleksowy remont objął m.in. wymianę posadzki, skucie starych tynków i ułożenie nowych, osuszenie i zaizolowanie budynku, remont ścian i sufitów wewnątrz świetlicy, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia a także wymianę instalacji grzewczej, remont i wyposażenie kuchni, a także wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach zadania świetlica została wyposażona w nowe meble oraz sprzęt RTV/AGD i akcesoria do rekreacji: leżaki, pufy, stół do tenisa, piłkarzyki ect. Pomieszczenia świetlicy zyskały również nową toaletę oraz zabytkowy kominek. W najbliższych dniach świetlica zostanie oddana do użytku Mieszkańców.

Świetlica w Jasiewie coraz bliżej

Prace w świetlicy wiejskiej w Jasiewie postępują. Wymieniono posadzki i skuto stare tynki. Pomieszczenia zostały osuszone i ułożono nowe tynki oraz gładzie. Ułożono również nową instalację elektryczną. Wymieniono ponadto poszycie dachu nad świetlicą oraz opierzenie i orynnowanie. Zadanie zostało możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu pochodzącym ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia br. Wykonawcą prac jest firmą OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

logo„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.:

„Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”

w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 407.605,79 zł

Kwota dofinansowania: 259.359,00 zł

Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania

„Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 

„Wypięknieją świetlice wiejskie”

dasdW odpowiedzi na złożony przez Wójta Gminy Gruta wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”   dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego  w Toruniu  Wójt Halina Kowalkowska wraz ze Skarbnikiem Haliną Saucha podpisały umowę, w ramach której Gmina Gruta otrzyma środki na realizację ww. operacji. Zadanie jest dofinansowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jego wartość to 407605,79 zł, natomiast  dofinansowanie  wyniesie  259359,00 zł,  w ramach  tych środków zostaną wykonane najpilniejsze  prace  w sześciu świetlicach wiejskich. Środki na realizację przedsięwzięcia Gmina Gruta pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

 

 

loga

12